Mahmud-i İncirfağnevi (Radiyallah-u anhu)

23 Haziran 2008 Pazartesi

11- Fuad Yusufoğlu Mahmud-i İncir Fağnevi (Radiyallah-u anhu) nin mübarek türbesi

Mahmud İncirfağnevi (Radiyallah-u anhu) nin mübarek türbeleri

Mahmud-i Encirfağnevi (Radiyallah-u anhu);

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onları doğru yolu gösterip, hakiki saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliye” denilen büyük âlim ve velilerin onbirincisidir.

Mâverâünnehr ilinin (bölgesinin) Tûr-i Sinâ gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, oarayı nûrlandıran büyük âlim ve velilerden olan Mahmud-i İncir fağnevi (r.a.), Buharanın Fağne köyünde doğdu ve Akbeni nahiyesinde yerleşti. Doğum tarihi tesbit edilememiştir. 715 (M. 1315) senesinde vefat etti. Mi’marlık ile geçinirdi.

Hâce Ârif-i Rivergeri hazretleri (r.a.) nin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemâle geldi. Maddi ve ma’nevi ilimlerde zamanın en büyük âlimlerinden oldu. İnsanları irşad etmek (onlara saâdet yolunu göstermek) için hocasından icazet aldı.

Bir çok âlim yetiştirdi. Binlerce kimsenin, delâletten hidayete (doğru yola, saâdete) kavuşmasına vesile oldu. Yetiştirdiği âlimlerin en büyüğü ve kendisinden sonra halifesi Hâce Ali Râmiteni hazretleri (r.a.) dir

Hocası Ârif-i Rivegeri (r.a.) den icazet alıp, insanları doğru yola irşad ile vazifelendirilince, vaktin gereği olarak sesli zikre başladı. Sesli zikre ilk başlaması, Hocası Hâce Ârif-i R ivegeri (r.a.) nin vefat hastalığı sırasında olmuştu.

Hâce Ârif-i Rivegeri (r.a.) bu zaman;

-“Şimdi vaktidir” buyurdu. Bu sözünü, kabûlüne işaret tutmuşlardır.

Hâce Ârif-i Rivegeri (r.a.) nin vefatından sonra, kale kapısı önündeki mescid’de sesli zikre devam eyledi. Vaktinin büyük âlimlerinden olan Hâce Muhammed Pârisâ (r.a.) nın dedelerinden Mevlânâ Hafızuddin (r.a.), âlimlerin üstadi Şemsüleimme Hulvanı (r.a.) nın işareti ile, Buhara’da, o zamanın en büyük imâm ve âlimlerinin huzurunda, Hâce Mahmud (r.a.) a;

-“Siz hangi niyetle “cehri” (sesli) zikr ile meşgül oluyorsunuz?” diye sordu.

Cevabında;

-“Uyuyanları uyandırmak, gafillere işittirmek ve insanları dinin ana caddesi ve doğru yolu üzerinde yürütmek, hakikate teşvik etmek, böylece insanların, bütün iyiliklerin anahtarı, her saâdetin esası olan tevbe’ye ve bir büyüğe bağlanmalarına sebep olmak istiyorum.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliye” denilen büyük âlim ve velilerin onbirincisi olan Mahmud-i  Encirfağnevi hazretlerinin (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Mahmud-i İncirfağnevi (Radiyallah-u anhu)” için 1 Yorum

  1. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Mahmud-i Encirfağnevi (Radiyallah-u anhu); [...]

Yorum Yapın