Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu);

23 Haziran 2008 Pazartesi

10- Fuad Yusufoğlu Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu) nin mübarek türbeleri

Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu) nın mübarek kabirleri

10- Fuad Yusufoğlu Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu) nin mübarek kabri

Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu) nın mübarek kabirleri

Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu);

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in ve eshabının yolunu insanlara öğreten büyük âlim ve veli. İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onları doğru yolu gösterip, hakiki saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliye” denilen büyük âlim ve velilerin onuncusudur. Aslen Buhâralıdır. Buhârâ’ya 30 km. uzaklıkta bulunan Rivgir kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi kat’i olarak bilinmemektedir.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) den sonra insanlara doğru yolu gösteren âlimler silsilesinin onuncusudur.

Medrese tahsili görüp, zahiri ilimlerde büyük gayret ve çalışma gösterirdi. Hocası kendisini çok sever ve takdir ederdi.

Bu tahsil sırasında Ârif-i Rivegeri (r.a.), birgün çarşıda büyük âlim Abdulhâlık-ı Goncdüvâni (r.a.) ye rastladı.

Baktı ki, şeyh yüklenmiş evine erzak götürüyor. Edeple yaklaşarak eşyaları taşımak için izin istedi. Şeyh hazretleri yükünü Ârif (r.a.) e verdi ve beraberce eve gittiler.

Eşyaları bıraktıktan sonra, Abdulhâlık-ı Goncdüvâni (r.a.);

-“Bir saat sonra gel, yemeği beraber yiyelim” da’vetini aldı.

Rivegeri (r.a.) evden ayrıldıktan sonra, kendisinden bir boşluk hissetti. Kalbindeki bu boşlukta, sadece Abdulhâlık-ı Goncdüvani (r.a.) ye karşı hizmet aşkı vardı.

Bir saat sonra eve gitti. İltifatlar görüp, evlatlığa kabul edildi. Hocası tarafından ma’nevi ilimler ve evliyalık yoluınun esasları öğretilmeye başlandı. Ârif-i Rivegeri (r.a.), hep bunlarla meşgül olup medreseye ve eski hocasına dönmedi.

Ârif-i Rivegeri (r.a.) yi her gördükte eski hocası azarlıyor, hakaret ediyor, medreseye dönmesi için baskı yapıyordu. O her seferinde mukabele etmiyor, hiç sesini çıkarmıyordu.

Bir gece eski hocası, kendisine ve müslümana yakışmayacak bir günah işledi. Ertesi gün Ârif-i Riveger (r.a.) i gördüğünde, yine hakârete başlayınca  Ârif-i Riveger (r.a.) ona şunları söyledi;

-“Hocam, niye hep benim gibi bir gariple uğraşırsın? Sen, dün gece büyük bir günah işledin; kendi hatanız yetmiyormuş gibi, beni de doğru yoldan ayırmak istiyorsun.”

Bunu duyan eski hocası çok utandı. Eski talebesinin durumunu anladı, tevbe etti. Abdulhâlık Goncdüvan hazretleri  (r.a.) ye gidip talebe oldu.

Ârif-i Rivegeri hazretleri (r.a.), hocasının derslerini büyük bir dikkatle takib eder, onun her söylediğini ezberlerdi. Böylece zahiri ilimlerde büyük bir âlim, batini ilimlerde ise çok üstün bir veli oldu.

Hocası Abdulhâlık Goncdüveni (r.a.) nin hayatları boyunca hizmetiyle şereflendi. Onun pek çok feyz ve bereketlerine kavuştu. Hocasının vefatından sonra, yerine geçip talebelere ders vermeye başladı.

Pekçok talebenin hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Herkese çok iyi ve yumuşak davranır, kimsenin kalbini kırmazdı. Nefsinin istediklerini hiçbir zaman yapmaz, istemediklerini yapmak, ruhunu yükseltmek için çok çalışırdı.

Haramlardan şiddetle kaçar, hatta harama düşmek korkusu ile mübahların fazlasını terk ederdi. Geceleri vaktini hep ibadetle, gündüzleri talebe okutmakla geçirir, sünnet olduğu için; gündüz öğleden önce bir miktar “kaylûle” yaparak uyurdu.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in sünnet-i seniyyesini çok iyi bilir, O’nun unutulmaması için nasıhatlerde üzerinde durur, tarif ederdi. Sünnet-i şeriflerin yaşanması için çok gayret gösterirdi. O’nun böyle gayretine karşılık Cenab-ı Hak da kendisine büyük makamlar ihsan etti.

Uzun bir ömür yaşadı 606 (M. 1209) senesinde Rivgir’de vefat etti. Kabri oradadır Ziyaret edenler, onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır. O’nu vesile ederek Allah’u Teâlâ’ya yapılan duâları kabul olmaktadır.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri silsile-i âliye’nin  onuncusu olan Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu) hazretlerinin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu);” için 2 Yorum

  1. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Ârif-i Rivegeri (Radiyallah-u anhu); [...]

  2. mahmut diyor ki:

    alim rivegeri hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Yorum Yapın