Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 7

23 Haziran 2008 Pazartesi

14 Fuad Yusufoğlu Seyyid Emir Külâl hazretleri kabri şerifleri

Seyyid Emir Külâl hazretleri(r.a.)nin inşaat halinde iken mübarek kabirleri

Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 7

Bunun üzerine Emir Külâl hazretleri (r.a.) buyurdu ki;

-“Ey kardeşlerim, Resulullah Aleyhis selat-u ve selam buyurdu ki; (-“Kalb kalb’e karşıdır.” Yine Resulullah Aleyhisselat-ü ve selam buyurdu ki; (-“Mü’min, mü’minin aynasıdır.”) Yine Resulullah aleyhis selat-ü ve selam buyurdu ki; (-“Her kabdan içindeki sızar.”)

Emir Külâl hazretleri (r.a.) bunları söyledikten sonra, halk onun ma’rifet sahibi büyük bir evliya olduğunu anlayıp, kendi kendilerine;

-“Biz bu zatın büyüklüğünü bilmiyor muşuz?” dediler.

Aralarında bulunan âlimler, cemâate şöyle dediler;

-“Hadis-i kudsi’de buyuruldu ki; (-“Evliyam, kubbelerin altında gizlenmiştir. Onları başkaları bilemezler.”)

(Bu hadis-i şerif-i İslâm âlimleri şöyle açıklamışlardır;)

(- “Allah-u Teâlâ, evliya kullarını insanlık sıfatları ile gizlemiştir. Onlar, diğer insanlar gibi gözükürler. Herkes onları kendileri gibi zaneder tanıyamaz”)

Bundan sonra Emir Külâl hazretleri (r.a.), cemâatte bulunan o âlimlere;

-“Bu naklettiğiniz şeyleri Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem) böyle buyurmuştur.” Dedi.

Okunan hadis-i şerifleri tekrar okudu. Orada bulunanların hepsi işitti. Bu sırada cemâat içinde bulunan âlimlerden Mevlânâ Taceddin (r.a.), Emir Külâl hazretleri (r.a.) ne, kendisini talabeliğe ve hizmetkârlığa kabul etmesini söyledi.

Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.);

-“O bizim vazifemiz değildir” buyurarak

-“Bari seni ma’nevi evlatlığa kabul edeyim.” Deyip, O’nu ma’nevi evlatlığa kabul etti. Öyle bir teveccühde bulundu ki, Mevlânâ Tâceddin (r.a.), hemen o anda ma’rifet ilmine kavuşup, maksadına ulaştı.

Nakledilir ki;

-“Kebş şehrinde Mevlânâ Celâleddin Kebş-i (r.a.) bir cemâatle oturmuş sohbet ediyorlardı. Tasavvuf ehlinden ve evliyanın kerametinden söz açılmıştı.”

Mevlânâ Celâleddin Kebş-i (r.a.);

-“Şimdi bizim zamanımızda böyle kerâmet ehli, dini İslâm’ın emirlerine tam uyup, Resulullah (s.a.v.) ın yolunda olan büyük bir evliya yok gibidir.” Dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Silsile-i Âliye’nin ondördüncüsü olan Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 7” için 1 Yorum

  1. Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 6 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 5 Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 7 [...]

Yorum Yapın