Meleklere İman- 2

14 Aralık 2008 Pazar

Bore veysik-e Nusaybin

Meleklere İman- 2

3- Mikail (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Tabiat olayları ve insanların rızıklarının düzenlenmesiyle görevli melektir.

-“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Bakara suresi Ayet- 98

4-İsrafil (a.s.);

Dört büyük melekten biridir. Görevi kıyametin haberi olan sûre üfürmektir.

5-Kiramen katibin (r.a.);

İnsanın sağında ve solunda bulunan ve yapılan davranışları kayıt altına alan iki meleğin adıdır.

Sağdaki melek insanın iyi ve güzel davranışlarını, soldaki ise kötü ve çirkin davranışlarını kaydeder.

-“Üstelik, bir insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki melek de (onun yaptıklarını) alıpkaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın. Kâf suresi ayet- 17-18

-“Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tesbih ederler. O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler. ‘Ey Rabbımız! Senin rahmetin ve ilmin her şey’i kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbımız! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaad ettiğin “Adn” cennetlerine koy. Şübhesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülükten korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Mü’min Suresi Ayet- 7-9

Ayrıca;

İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden,
Her gün sabah ve ikindi namazlarında mü’minlerle birlikte olan,
Kur’an okunurken yeryüzüne inip dinleyen,
Allah’ın anıldığı, Kur’an’ın okunduğu, ilmin öğrenildiği yerlere giden,
Mü’minlere, âlimlere ve peygamberlere “dua” edip rahmet okuyan ve onları destekleyen,
Sadece Allah’a hamd, tesbih ve secdeyle görevli olan melekler de vardır.

Melekler gözle görülmeyen “nurdan” yaratılmış varlıklardır. Yemek, içmek, uyumak, yorulmak, gençlik,ihtiyarlık, erkeklik, dişilik gibi insanı özellikler onlar için geçerli değildir.

Daima Allah’a itaat ederler. Hiçbir zaman isyan etmezler. Görevleri ne ise onu yaparlar. Asla günah işlemezler.

-”İnsanı önünden ve ardından takib eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şübhesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.” Ra’d Suresi Ayet- 11

Diyanet İşleri başkanlığı vakıf yayınevi

Devam edecek..

Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kendilerini hesaba çekip günahlara rağbet etmeyen kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Meleklere İman- 2” için 1 Yorum

  1. Meleklere İman: | Akaid diyor ki:

    [...] – (01) Ana baba hakkı… « Muhammed Muta’ hazretleri (Radiyallah-u anh)- 7 Meleklere İman- 2 [...]

Yorum Yapın