Mikdâd bin Esved (Radiyallah-u anh)- 8

02 Temmuz 2009 Perşembe

Mescid-i Kuba (Medine-i Münevvere)

Mikdâd bin Esved (Radiyallah-u anh)- 8

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a tekrar;

-“Ya Resulallah içiniz?” dedim.

Resulullah (s.a.v.) da içti ve kabı bana verdi. Ben de geriye kalan sütü içtim.

Resulullah (s.a.v.) ın içtiği sütün hoş kokulu olduğunu anladıktan sonra, biraz önceki duâ’ya mazhar olduğumu düşünerek, sevincimden yere yatıncaya kadar güldüm. Memnuniyetimin haddi hesabı yoktu.

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bana bakarak;

-“Ne oldun, ey Mikdâd?” dedi

Ben de, bütün olanları anlattım.

Bana cevap vererek;

-“Bu hal Cenab-ı Hakkın rahmetidir. Maden ki, Allah-u Teâlâ’nın bu rahmetine nail olduk! Niçin uyuyan arkadaşlarımızı uyandırmak için bana haber vermedin? Onlar da hisselerini alırlardı.” Buyurdu.

Ben de dedim ki;

-“Allah-u Teâlâ’nın rahmetine, sizinle birlikte kavuştuktan sonra geride kalanların ona kavuşup kavuşmamasını düşünemedim.”

Bir gün Hazret-i Mikdâd bin Esved (r.a.), Halife Hazret-i Osman (r.a.) nın yanında bulunuyordu. O’nun yanında birkaç kişi gelerek, Hazret-i Osman (r.a.) ı yüzüne karşı methetmeye, övmeye başladılar.

Hazret-i Mikdâd bin Esved (r.a.), bunların sözlerini dinlerken yerden bir avuç toprak alarak onların yüzüne savurdu.

O’na niçin böyle yaptığını sordukları zaman, şu cevabı vermişti;

-“Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki; (-“İnsanı yüzüne karşı övenler türediği zaman, onların yüzünü toprakla bulayınız.”

Hazret-i Mikdâd bin Esved (r.a.), herkesin hakkında son derece ihtiyatlı konuşurdu.

Ancak işlerinin neticesine bakarak hüküm verirdi.

Bu hususta kendisi şöyle bildiriyor;

-“Ben, bir adamın sonunu görmeden O’nun hakkında iyi veya fena bir şey söylemem!”

Çünkü buna dair Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) den bir şey sorulmuştu da

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şu cevabı vermişti;

-“İnsan kalbı kadar değişen bir şey yoktur!”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Mikdâd bin Esved (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın