Muhammed Bâbâ Semmasi (Radiyallah-u anhu);

23 Haziran 2008 Pazartesi

13- Fuad Yusufoğlu Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) mübarek kabirleri

Muhammed Bâbâ Semmâsi hazretlerinin (r.a.) mübarek türbeleri

Muhammed Bâbâ Semmasi (Radiyallah-u anhu);

Hâce Ali Râmiteni hazretlerinin (r.a.) yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden. Kendilerine “Silsile-i âliye” denilen büyük İslam âlimlerinin “onüçüncüsüdür.” Râmiten ile Buhârâ arasında bulunan ve Râmiten’e iki kilometre, Buhârâ’ya ise altı kilometre uzaklıkta bulunan Semmâs köyünde doğdu. 755 (M. 1354) de orada vefat etti.

Tasavvuf ilmini büyük âlim Ali Râmiteni (r.a.) den öğrendi. Onun derslerine ve sohbetlerinde yetişip, tasavvuf’da yüksek dereceye ulaştı.

Hocası, kendisinden sonra irşad makamına Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) yi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de, ona tâbi olmalarını vasiyet etti.

Hocasının vefatından sonra irşad makamına geçen Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.), çok talebe yetiştirdi ve içlerinden bir kısmını tasavvuf’da yüksek makamlara kavuşturdu. Bu talebelerinin başında, kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sadef misâli olan Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.) gelmektedir.

Bir talebesi de, Şah-i Nakşibend Behâüddin Nakşibendi hazretleri (r.a.) dir. Behâüddin Nakşibendi hazretleri (r.a.) Kasr-i Hindüvan’da doğdu.

Henüz o doğmadan evvel hocası Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) onun doğduğu yerden geçerken;

-“Bu yerde büyük bir zatın kokusu geliyor. Pek yakında Kasr-i Hindüvan, Kasr-i ârifan olur.” Buyurdu.

Birgün yine oradan geçiyordu;

-“Şimdi o güzel koku daha çok geliyor. Ümid ederim ki, o büyük insan dünyaya gelmiştir.” Buyurdu.

Böyle buyurduğu zaman, Behâüddin-i Buhâri hazretleri (r.a.) doğalı üç gün olmuştu. Dedesi, çocuğun göğsünün üzerine hediye koyup, Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) ye getirince;

Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.);

-“Bu bizim oğlumuzdur. Biz bunu kabul eyledik.” Buyurup,

Talebelerine de;

-“Kokusunu aldığımız işte bu çocuktur. Zamanının rehberi ve    b i r  t a n e s i olacaktır.” buyurdu.

Sonra halifesi Emir Külâl hazretleri (r.a.) ne, bu çocuğun iyi yetiştirilmesini t e n b i h etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Muhammed Bâbâ Semmasi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâbâ Semmasi (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Muhammed Bâbâ Semmasi (Radiyallah-u anhu); [...]

Yorum Yapın