Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 14 Hudeybiye antlaşması

16 Ağustos 2009 Pazar

Biat-i Rıdvan’ın yapıldığı yer (Hudeybiye)

Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 14

Sahabiler, çok arzuladıkları halde, Kâ’be’yi Muazzama’yı ziyaret ve tavaf etmekten alıkonulmuşlardı. Bunun yanında Hazret-i Resulullah (s.a.v.) anlaşma ile, görünüşte aleyhlerine olan bir takım ağır hükümleri de kabul etmiş ve altına imza atmıştı.

Sebep ve hikmetlerine gereği gibi nüfuz edemediklerinden dolayı bu durum, son derece Sahabeler (r.anhüm) ın güçlerine gitti. Manen rahatsızlık duydukları, hal ve davranışlarından belli oluyordu.

Kendi âleminde, böylesine ağır şartlara evet demenin bir türlü izahını bulamayan Hazret-i Ömer (r.a.), huzura varmadan edemedi

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e;

-“Sen Allah’ın hak Peygamberi değil misin?” diye sordu.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Evet, ben Allah’ın hak Peygamberiyim.” Buyurdu.

Sonra da aralarında şöyle konuşma bir oldu.

Hazret-i Ömr (r.a.);

-“Biz Müslümanlar hak, düşmanlarımız olan müşrikler ise bâtıl üzere bulunmuyorlar mı?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Evet, öyledir.” Buyurdu.

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Bu halde dinimizi küçük düşürmeye niçin meydan veriyoruz?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Ey Hattab’ın oğlu, Ben Allah’ın kulu ve Resulüyüm. Allah’ın amirlerine aykırı harakette bulunamam. Bu muâhede maddelerini kabul etmekle de Allah’a isyan etmiş değilim. O, beni hiçbir zaman zarara uğramiyecektir.”

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Siz bize Allah’ın nusret buyuracağını, gidip Kâ’be’yi hep beraber tavaf edeceğimizi va’d etmiş değil miydin?”

Hazret-i Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Evet Vaad etmiştim. Ancak, bu yıl gidip tavaf edeceğimizi söylemiş miydim?”

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Hayır.”

Hazret-i Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“O halde tekrar ediyorum; Sen muhkkak Mekke’ye gidecek ve Kâ’be’yi tavaf edeceksin.” (Sira, 3;331; Müsned, 4;330; Müslim, 3;1412)

Kainatın Efendisi (Peygamberimizin Hayatı)

Devam edecek….

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Biat-i Rıdvan Sahabeleri (Radiyallah-u anhüm) nın şefaatına nail eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 14 Hudeybiye antlaşması” için 1 Yorum

  1. Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 13 Ebû Cendel vak’ası « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] ahlaklı olmak « Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 12 Ebû Cendel vak’ası Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 14 Hudeybiye antlaşması [...]

Yorum Yapın