Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu);

11 Ağustos 2009 Salı

Kabe-i Mükerreme (İbrahim Aleyhis Selam makamı)

Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram (r.anhüm) meşhurlarinden. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medine’de doğdui 43 (M. 664) senesinde Medine’de vefat etti.

İslam’ın ilk yıllarında Mus’ab bin Umeyr (r.a.) vasıtasıyla MÜSLÜMAN OLDU. İslamiyet’i çok iyi öğrenen ve bilen Muhammed bin Mesleme (r.a.), şecaatiyle de meşhur olup, Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın ileri gelenlerindendir.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) savaşlara gittiğinde bazen O’nu Medine’deki günlük işleri yürütmek üzee EMİR OLARAK VAZİFELENDİRMİŞ, bazı savaşlarda da öncü kuvvetlerin kumandanı tayin buyurmuştur. Muhammed bin Mesleme (r.a.), Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı.

Bedir ve Uhud savaşından sonra Mekkeli müşriklerin ölüleri hakkında ağıtlar, şiirler söyleyerek müşrikleri kışkırtan, peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e ve Müslümanlara dil uzatarak FİTNE ÇIKARAN, Hatta Peygamberimiz (s.a.v.) e SUİKAST TERTİPLEMEYE KALKIŞAN Ka’b bin Eşref adlı Yahudi zengin vardı.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Eshab-i Kiram (r.anhüma) a;

-“Ka’b bin Eşref’i kim öldürür? Çünkü, o Allah ve Resulüne eza etmiştir.” Buyurdu

Muhammed bin Mesleme (r.a.);

-“Ya Resulallah, İster misin, ben O’nu öldüreyim?” dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Evet, isterim.” Buyurdu.

Muhammed bin Mesleme (r.a.), Resulullah (s.a.v.) a bu sözü verince birkaç gün bu iş üzerinde durdu.

Ebû Naile, Abbas bin Bişr, Haris bin Evs, Ebû Abs İbn-i Cerir (r.anhüm) in yanına gidip, meseleyi onlara açtı.

Hepsi uygun gördüler.

-“Beraber öldürürüz.” Dediler.

Birlikte Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi veSellem) e geldiler;

-“Ya Resulallah! İzin buyurursanız, biz onunla konuşurken, sizinle ilgili, Ka’b’ın hoşuna gidecek bazı sözler söylemeliyiz.” Dediler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), onlara istediklerini söylemekte musaade buyurdular.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın