Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 2

08 Nisan 2009 Çarşamba

Aşke Biheke (Baverne köyü) Nusaybin

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 2

O güne kadar annesinin her isteğine boyun eğmiş, bir dediğini iki etmemişti. Allah-u Teâlâ ve Resûlü (s.a.v.) ne bütün kalbi ile inanmış ve bağlanmış olduğundan bu iman kuvveti üstün geldi, annesinin isteğini kabul etmedi.

Annesinin yiyip içmediğini ve bunda inat ettiğini görünce, şöyle dedi.

-“Ey Anne, senin yüz canın olsa ve her birini İslamiyeti bırakmam için versen, ben yine dinimden vaz geçmem. Artık ister ye ister yeme.”

Annesi Hazret-i Sa’d (r.a.) ın dinine bağlılığını, imanındaki sebatını görünce şaşırdı, çaresiz kaldı. Yemeye ve içmeye tekrar başladı.

Sa’d bin Ebi Vakkas hazretleri (r.a.) ile annesi arasında geçen bu hadiseden sonra Allah-u Teâlâ evladın anne ve babaya hangi hallerde tabi olacağını, hangi hallerde tabi olmayacağını bildiren Ankebût suresi sekizinci ayet-i kerimesini göndererek;

-“Biz insana, ana ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın (ilah tanımadığın) bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederlerse, artık onlara (bu hususta) itaat etme! Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yaptığınızı (amellerinizin karşılığını) size vereceğim.” Buyurdu.

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.), Eshab-i Kiram arasında en cesur ve kahraman olanlardandır. Şecaatta (cesarette), düşmana karşı şiddette en ileri Eshab-i Kiram arasında Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Ali (r.a.), Hazret-i Zübeyr bin Avam ve Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) hazretleriydi.

İslamiyettein ilk yıllarında Müslümanlar müşriklerden çok ezâ ve cefâ görüyorlardı. Hazret-i Sa’d (r.a.) da çok eziyet çekmişti. Eshab-i Kiram (r.anhüm) ibadetlerini serbestçe yapamiyorlardı.

Hazret-i Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) ilk Müslüman olan Sahabilerden bir kaçı ile beraber, Mekke’de ‘Ebû Düb’ denilen bir vadide namaz kılmakta idiler.

Müşriklerin ileri gelenlerden Ebû Süfyan, birkaç müşrikle beraber yanlarına gelerek onların namazlarıyla alay etmeye ve kötülemeye başladılar. (Ebû Süfyan -r.a.- o sırada Müslüman olmamıştı.)

Bunun üzerine birbirlerine girdiler. Hazret-i Sa’d bin Ebi Vakkas hazretleri (r.a.), eline geçirdiği bir deve kemiğiyle bir müşrikin başını yardı. Bunu gören diğer müşrikler korkuya kapılıp kaçtılar.

Böylece Hazret-i Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.), Allah yolunda,  ilk  kafir  kanı  döken S a h a b i oldu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın