Sa’di Şirâzi (r.a.) nın “Bostan” adlı kitabından kısa bölümler;

13 Ocak 2013 Pazar

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in doğduğu ev

Sa’di Şirâzi (r.a.) nın “Bostan” adlı kitabından kısa bölümler;

-“Kudretiyle canı ve hikmetiyle dilde konuşmayı yaratan, kullarına acıyan, kimsesizlerin yardımcısı, hatâları affedici ve özürleri kabul eden Allah-u Teâlâ’nın adıyla bu eseri yazmaya başlıyorum.”

-“O öyle büyüktür ki, O’nun kapısından yüz çeviren, kurtuluşa eremez. Kibirli ve mağrur hükümdarlar bile O’nun kapısının eşiğine baş koyarak yalvarır. O kendine karşı gelenleri hemen cezalandırmaz, özür diliyenleri de redetmez, Günahları gördüğü halde hilm ile örter. Bir kulu günah işlediğinden dolayı gazab etse bile, o kulu tevbe edince onun günahını affeder.”

-“O’nun bir eşi, benzeri ve zıddı yoktur. İnsanların ve meleklerin tâatlarına ihtiyacı yoıktur. Bütün yarattıkların sâhibi O’dur. Büyüklük ve benlik, yalnız ve yalnız O’na yakışır. O birinin başına tâlih tacını giydirir, birini de tahtından kara toprağa indirir. Bahtiyarlık, bedbahtlık, her şey onun emriyle olur. Perde ardından yapılan kötü işleri görür. Fakat perdenin üzerine “bir perde” daha örter. O, aciz ve yokluk içinde bunalıp kalanlara rahmet eder. Yalvaranların duâlarını kabûl eder. O iyi işleri yapanı beğenir. Kader kalemiyle ana rahmindeki yavruya şekil verir ve bir nakış gibi işler. Ay ile güneşi gemi gibi doğudan batıya sevk eder.”

-“O’nun bilmediği hiçbir zerre yoktur. Açık ve gizli O’nun yanında birdir. O, “Ol!” dedi, yokluktan varlık meydana geldi. O’ndan başka kim yoktan varedebilir? O, henüz olmamış olanları, açığa vurulmamış sırları bilir. Yeri ve gökleri kudretiyle tutan, kıyamet günü mahşerde kurulacak Mahkeme-i Kübra’nın hâkimi O’dur.”

-“O, kendine ulaşmanın yolunu göstermiştir. O’na ulaşmak bir denizdir. Bu denizde, ancak iyi amel işleyen ve bir âlime tabi olan gider ve muradına erer. Bir âlimin arkasından gitmeyen yolunu kayıbeder ve helâk olur. Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in gösterdiği yola aykırı yol tutan, ulaşmak istediğine hiçbir zaman ulaşamaz.

-“Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) en güzel ahlâklı, iyi huylu ve güzel âdetlidir. Bütün insanların Peygamberi ve şefâatçisidir. O, Peygamberlerin imâmı, doğru yolun önderi, Allahu teâlâ’nın e m i n i d i r.

-“Beşerin şefâtçisi, kıyamet gününün efendisi, hidayet yolunun rehberi ve mahşer divanının en başta oturanıdır. Bütün nurlar, onun nûrunun ışığıdır. O, Lâilâhe illallah güzel sözünün “Lâ’sı ile, Lât putunu paramparça etti. Uzza’yı hor ve hakir, İslamiyeti aziz kıldı. Ona gelen kitap, önceki ümmetlere gelen kitabları hükümsüz kıldı. Doğduğu gece Kisrâ’nın sarayı sarsıldı.”

-“Ey en büyük Peygamber! Seni övmek için cildlerle kitablar yazılsa, yine seni lâyıkı ile övemez. Ey bütün yaratıkların Nebisi! Sana, senin Eshabına ve senin izinde gidenlere selat-ü selam olsun.”

-“Sıkıntı çekmemiş olanlar, iyi günün kıymetini bilemez. Sıhhatlı kimse de, ıstırap içinde uykusuz kalmadıkça, sıhhatının şükrünü yapmayı aklına getiremez.”

Hikâye;

-“Sarhoşun biri içkili bir halde iken câmiye girip, mihrab’a kadar yürüdü. Orada yüzünü secdeye koyup;”

-“Yâ Rabbi! Beni Cennet-i âlana koy!” diye yalvarmaya başladı.”

Bu sırada câminin müezzini gelerek ona;

-“Ey gâfil kişi, ne âmel yaptın ki cennet istiyorsun? Bu hâlle O’na yalvarılır mı?” deyince

Sarhoş ağlayarak ona şu cevabı verdi.

-“Müezzin efendi! Ben sarhoşum, fakat sen günahkâr bir kulun Allah-u Teâlâ’nın lütfunu ümid etmesini tuhaf görüyorsun. Ben senden özür dilemiyorum ki! Kıyamet gününe kadar açık olan tövbe kapısından Allah-u Teâlâ’ya yalvarıyorum. O kerimdir. Kulunun elinden tutar. O’nun af ve mağfireti o kadar büyüktür ki, ben suçuma büyük demekten utanırım.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(Sa’di Şirâzi (r.a.) nın “Bostan” adlı kitabından alınmıştır)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri sa’d-i Şirâzi (Radiyallah-u anhu) nın hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin  Verilen ni’metlere karşı şükür edip tefekkür eden ve onların hikmetlerinden ibret alan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Sa’di Şirâzi (r.a.) nın “Bostan” adlı kitabından kısa bölümler;” için 1 Yorum

  1. Sa’di Şirazı (r.a.) nın “Gülistan” adlı kitabından kısa bölümler- 19 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] « Sa’di Şirazı (r.a.) nın “Gülistan” adlı kitabından kısa bölümler- 18 Sa’di Şirazı (r.a.) nın “Bostan” adlı kitabından kısa bölümler; [...]

Yorum Yapın