Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu);

23 Haziran 2008 Pazartesi

14- Fuad Yusufoğlu Seyid Emir Külâl hazretleri (r.a.) nin mübarek kabirleri

Seyyid Emir Külâl Radiyallah-u anhu’nun mübarek kabirleri

Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu);

Evliyanın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliye” denilen büyük âlim ve velilerin “ondördüncüsüdür.”

Hazret-i Hüseyin (r.a.) soyundan olup, seyyid’dir. Evliyanın meşhurlerinden olan Muhammed Bâbâ Semmâsi (r.a.) nin talebesi ve Behâeddin-i Buhâri Nakşibend hazretleri (r.a.) nin hocasıdır.

Çömlekçilik yaptığı için “Külâl” ismiyle meşhur olmuştur.

Buhârâ’nın Sûhâri kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 722 (M. 1370) senesinde Sûhâri’de vefat etti. Kabri oradadır.

Büyük bir âlim ve mürşid-i kâmil olup, her anını İslamiyete uygun olarak geçirirdi. Pek çok kimse onun sohbetlerinde ve derslerinde kemâle ulaşmıştır. Onun üstün hallerini gösteren çok menkıbeleri vardır.

Annesi şöyle anltmıştır;

-“Emir Külâl (r.a.) e hâmile iken, şüpheli bir lokma yesem, karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı mi’demden geri çıkarmadıkça karın ağrısından kurtulamazdım. Bu hâl üç defa başıma gelince, çok temiz ve hayırlı bir çocuğa hâmile olduğumu anladım. Bunun üzerine yediğim lokmaların helâl’den olmasına çok dikkat edip, ihtiyatlı davrandım.”

Babası Seyyid Hamza (r.a.) Medine’den gelip, Buhârâ’nın Efşene köyüne yerleşmişti.

Salih bir zat idi.

Bir def’asında, zamanın en meşhur evliyası Seyyid Atâ (r.a.), yanında zamanın meşhur zatlarıyla büyük bir cemâat hâlinde, Emir Külâl hazretler (r.a.) nin babası Seyyid Hamza (r.a.) nın bulunduğu köyden geçiyordu. Bu yolculuğu sırasında tanışıp dost oldular.

Bundan sonra Seyyid Atâ (r.a.) nın her ne zaman oraya yolu düşse, önce doğruca Seyyid Hamza (r.a.) nın evine gider, başkalarıyla daha sonra görüşürdü.

Yine bir defasında Efşene köyüne uğramış ve Seyyid Hamza (r.a.) nin yalına gelmişti. Bu gelişinde ona bir müjde verip, şöyle demiştir.

-“Ey Kardeşim! Allah-u Teâlâ sana öyle bir evlat verecek ki, şanı pek yüce olacak. Cihan baştan başa onun hizmetine girecektir. Bu çocuğun doğduğu zaman, ismini Emir külâl koy.”

Aradan yıllar geçti. Seyyid Hamza (r.a.) nın bir oğlu oldu. Seyyid Atâ (r.a.) işareti üzerine, ismini “Emir” koydu. Sonradan çömlekçilik ile uğraştığı için de “külâl” ismi ile de meşhur olmuştur.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu); [...]

Yorum Yapın