Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 24

20 Şubat 2013 Çarşamba

Eski Minberi Nebi İ (ALEYHİS SELAM) Mekke müzesinden alınmıştır

Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 24

Bunun üzerine, Ebü’l-Vefâ hazetleri (r.a.);

-“Ey Cemâat! Benim için çok şiddetli bir ateş kızdırdınız, ama Allah-u teâlâ söndürdü. Bazı zor sualler hazırlayarak, onların cevabının verilmemesiyle beni aciz bırakmak istediniz. Fakat Allah-u teâlâ beni değil, sizi aciz bıraktı. Siz istiyordunuz ki, kendiniz fesahat ve belağatla konuşup sual sorasınız, ben ise, fesahat ve belağattan uzak olarak suallerinizi cevaplandırayım. Fakat siz de gördünüz, ben de fasih ve beliğ söz söylemeye muktedir imişim.” Dedi.

Ve;

-“Hani bana sormak için sual hazırlayanlar nerede!” diye üç sefer yüksek sesle seslendi.

Hiç kimse cevap veremeyince kendisi;

-“Bana sormak için hazırladığınız halde, Allah-u teâlâ tarafından size unutturulan sualleri O’nun yardımıyla sizlere ben sorayım ve cevap vereyim” dedi.

-“Sual hazırlayan “kırk” âlimden ilkine;

-“Ya falan! Senin hazırladığın sual şu değil miydi? Diye sorunca

Ondan;

-“Evet” cevabını aldı.

-“İşte cevabı da budur.” Diyerek, o sualı çok güzel bir şekilde açıkladı. Verdiği cevabı orada bulunan herkes çok beğendi.

Seyyid Ebü’l-Vefâ hazretleri (r.a.) orada bulunan diğer otuz dokuz âlimin hazırladıkları sualleri tek tek söyliyerek, cevaplarını gayet açık bir şekilde söyledi. Bu durum, başta halife ve orada bulunan “kırk” âlim olmak üzere, herkesi hayretler içinde bıraktı.

Orada buluınanların hepsi, Ebü’l-Vefâ hazretlerine hayran oldular.

Tac-ül-ârifin (r.a.) sonra onlara;

-“Ey âlimler! Ey fakıhler! Biliniz ki, medresede oğrenilen ve kağıt üzerine yazılan ilim zamanla unutulur. Fakat Ledün mektep ve medresesinde öğrenilen ilmi Ledünni’nin kağıdı gönül sahifesidir. O, gönül sahifesine yazılır ve asla unutulmaz. İlmi Ledünni’yi öğrenin. Bu ilmi öğrenen, iki cihanda mesut olur, saâdete erer ve bahtiyar bir hayat yaşar.” Dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu’nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 24” için 1 Yorum

  1. Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 23 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallah-u anha)- 11 « Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 22 Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu – 24 [...]

Yorum Yapın