‘Kur’an şefaati’ olarak etiketlenmiş yazılar

Beyaz su başı -ava sipi- (Nusaybin)

Kur’an-i kerim;

Yüce Allah tarafından (Hakka suresi ayet 69/43) vahiy yolu ile (Yunus suresi ayet 10/12) Arapça olarak (Yusuf suresi 12/2) peyder pey (Furkan suresi ayet 25/32 ayet Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhis selam’a indirilen (Şûarâ suresi ayet 26/ 192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, Mushaflarda yazılı, Fatiha suresi ile başlayıp Nas Suresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan 323.015 harf, 77.439 kelime, 6236 âyet ve 114 sure’den oluşan muciz bir kelamdır.

Allah sözü olduğuından hiç şüphe yoktur. (Lâ raybe) (Bakara suresi ayet; 2/2). Kendisinden hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir. (Kehf; suresi ayet 18/1), Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet suresi ayet;  suresi 41/42).

Kur’anın amacı; Kur’an, insanın dünya ve ahret saadetini sağlamasını amaç edinmiştir. Kur’an, insanlığın rehberi ve mutluluk kaynağıdır.

Kur’anın amacı; hangi milletten olursa olsun bütün insanları aydınlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapık inançlara kapılarak karanlıklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen bütün insanları sapıklık ve delaletten, sefahat ve rezaletten kurtarıp iman nûr’u ile doğru yola sevk etmektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları (Dini kavramlar sözlüğü)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri tam bir imanla ve halis bir akide ile Kur’an şefaatına nail eylesin. İmanla  Ahrete gitmeyi nasıb eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Kur’an-i kerim okumak,

İbadetlerin en üstünüdür. Bilhasa namazda ayakta iken okunan hepsinden daha faziletlidir.

Peygamber Efendimiz (sallalahualeyhı vesselem) buyurdu :

-”Ümmetimin en faziletli ibadetı Kur’an-i kerim okumaktır.” Buyurdu. (Nuaym. Fizılalulkur’an.)

Allah-u teâlâ (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’anı okumak bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse onu şükredenlerden daha çok sevab veririm. (Tirmizi. Ebu saidden)

İbnı mesud (r.a.) buyuruyor:

-“Kur’an-ı kerim okuyunuz . Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif, lam, Mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, Lam bir harf ve Mim bir harf tir…

Ahmet İbni Hanbel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teala(c.c.) yı Rü’yada gördüm. ve Yarabbı sana hangi şeyle yaklaşmak daha fazıletlıdir ? dedim.

Buyurdu ki:

-”Kuran-ı Kerim okumakla “

Dedim ki,

Manasını anlayarak mı, yoksa anlamadan mı okumalı ?

Buyurdu ki:

-”İster anlayarak okuyun ister anlamayarak.”

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teala hazretleri: bizleri ve sizleri Kur’an-ı kerim-i okuyan, Kur’an-ı kerim -i dinleyen ve Kur’an-ı Kerim-le Amel eden kullarından eylesin. Amin…

FuadYusufoğlu

Mardin’nin uzaktan görünüşü

Sevgili kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerim okumanın fazilatı çok çok büyüktür. Hele  Ramazan Aylarında.

Sevab bakımımndan bire on, bire yetmiş, Bire yediyüz. Allah dilerse kat kat sevab verilmektedir. Bu fırsatı bizler değerlendirelim ki, kur’anı kerimin sevabı Hem bize, hem de vefat eden akrabalarımıza ışık tutsun.

Fuad Yusufoğlu

Hazreti Ali (r.a.)anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selam) Buyurdular ki:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçı kılar.” (Tirmizi. Sevabıl kur’an)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz?.” (Ebu Davud. Salat.)

Devam edecek…

Allah-u Teale hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyan ve kur’anla amel eden kullarından eylesin…

Fuad Yusufoğlu

Beyaz su başı -ava sipi- (Nusaybin)

Ebu Umame (r.a.) anlatıyor:

-”Hz.Peygamber (sallallahu aleyhi ve  selam) şöyle dediğini işittim.”

-“Allah geceleğin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiç bir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti Namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andaki kadar hiç bir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz.” Tirmizi (sevabil kuran)

Sehl ibnİ muaz el cüheyni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellam) buyurdular kı:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünya dakı herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyormusunuz?.” Ebu Davud. (salat.)

Hazreti Ali (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve selam) buyurdular ki:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem  şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefatçı kılar.” Tirmizi. (sevabıl kur’an) kütüb-i sitte

Kalblerin Keşfi (İmam-i Ğazali)

Allah’u teâla hazretleri bizleri ve sizleri Kur’anı okuyan, Kur’an-i kerim le amel eden ve Kur’an-i kerimin şefaatına nail olan kullarından eylesin. AMİN

Fuad Yusufoğlu

fuadyusufoglu_dsc063041-kasyan.jpg

Hınıs Deresi (Nusaybin)

İbniMes’ud (r.a.) buyuruyor:

-“Kuran-i kerim okuyunuz. Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif lam mim bir harftır demiyorum. ‘Elif’ bir harf, ‘lam’ bir harf ve ‘mim’ bir harftır.”

Ahmed ibn Hambel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teâla (c.c.) yı rü’yada gördüm.”

Ve;

‘Ya Rabbi! Sana hangi şeyle yaklaşmak daha faziletlidir?’ dedim

Buyurdu ki (c.c.):

-“Kur’an-i Kerim okumakla “

Dedim ki;

-“Manasını anlayarak mı yoksa anlamadan mı okumalı?”

Buyurdu ki (c.c.):

-“İster anlayarak okuyun, ister anlamayarak.”

Allah-u Teala (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’an okumak, bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse, ona şükredenlerden daha çok sevab veririm.” Tirmizi- (Ebu Said’den.)

Ebu Umame (r.a.)anlatıyor:

Hz.Peygamber (aleyhısalatu vesselam) şöyle dediğini işittim.

-“Allah geceleğin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti Namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andeki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz. Tirmizi (sevabil kuran)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselatuvesellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyormusunuz?.”
Ebu Davud. (salat.)

Hazreti Ali (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Aleyhisalatuvesselam) Buyurdular kı:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyide haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılar.” Tirmizi. (sevabıl kur’an) Kütüb-i Sitte

Kimya-yi Saadet ( İmam-i Ğazali)

Allah’u teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyup onunla amel eden ve kendisine şefaat eden kullarından eylesin. AMİN

Fuad Yusufoğlu

dsc00536-fuadyusufoglu-ava-sippi-nusaybin.JPG

Beyaz Su başı (Ava sipi) Nusaybin…

Resulullah (Sallallah-u Aleyhi ve selem) buyuruyor ki;

-“Ümmetimin ibadetlerinin en efdalı Kur’an okumaktır.”

-“Kur’an bir deride bulunmuş olsaydı ateş onu yakmazdı.” (Taberani, İbni Hıbban)

Kiyamet günü Allah (c.c.) katında derece bakımından Kur’an’dan daha üstün dereceli şefaatçı yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkası.

Allah (c.c.) –Kutsi hadis’te– Buyuruyor ki;

-“Kur’an okumak, kimi bana dua etmek ve benden istemekten alıkorsa, ben ona, bana şükredenlere verdiğim sevabın efdâlını veririm.” Tirmizi.

Bil ki;

Kur’an okumanın zahiri adabı ve batını sırları vardır. Kur’an okumanın zahiri adabı üçtür:

1-Kur’ana hürmet ve ta’zimle okumandır. Zahiri hürmetin şeklini yerine getirmedikçe kalbinle olan hürmeti elde edemezsin. Kalbin azalarla olan alakasını ve azalardan nurların kalbe nasıl ve ne şekilde yükseldiğini biliyorsun.

Kur’an okurken ona hürmet etmenin şekli, abdestli olarak sükünetle oturman, kıblaya karşı yönelmen, bağdaş kurarak oturmaman ve uyuklamaman, okuyanın nezdinde oturduğun gibi oturmanla olur. Ve Kur’an-ı tecvid üzere ona ta’zim ederek okursun.

İbni Abbas (Radiyallah-u Anhu) der ki;

-“Zilzal ve Karia surelerini düşünerek okumam, Bakara ve Ali İmran surelerini düşünmeksizin gelişi güzel okumaktan bana daha sevimlidir.”

2-Vakitlerin bir kısmında kur’andaki yüksek derecelerin en yükseğine ulaşmağı arzulamandır. O da, bilhasa mescit’de ve geceleğin namazda dururken Kur’an-i okumak ile husule gelir.

Çünkü Kalb geceleyin daha saf, daha temizdir. Zira geceleyin birçok meşgalelerden fariğ bulunur.

Sen gündüz her ne kadar tenha yerde bulunsan da, insanların etrafındeki haraketleri ve çalışmaları senin iç alemini haraket ettirir, ve seni meşgül eder.

Bahusus, bir iş bulma isteği sende bulunursa o zaman kalbi meşgüliyetin daha da artar. Ve kur’an okumaktaki şevkin azalır. Bu şartlara riayet etmeden abdestsiz ve bir yere dayanarak Kur’an okursan yine sevab alırsın. Zira Allah (c.c.) hepsini yanı kur’an okuma şekillerinin tümünü medh etmiştir.

Buyurmuştur ki;

-“Onlar (O salim akıl sahibleri öyle insanlardır ki) ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken (Yanı bütün hallerinde ) Allah (c.c.) ı hatırlayıp anarlar. Ve göklerin, yerin yaradılışı hakkında inceden inceye düşünürler.

(ve şöyle derler);

-“Ey Rabbımız, sen bunları boşuna yaratmadın sen ( bundan) pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.” Ali İmran : Ayet-191

Fakat bizim zikrettiğimiz şartlar, fazla sevab almak hakkındadır. Eğer sen ahreti isteyenlerden isen daha faziletli olanı yerine getirmek senin için kolaydır.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) buyuruyor ki;

-“Kim ki, Kur’an-i namazda ayakta iken okursa her harfı için yüz sevab vardır. Kim ki, Kur’an’ı namaz dışında abdestli olarak okursa yirmi beş sevab alır, kim ki, Kur’an’ı abdestsiz olarak okursa on sevab alır.”

Devam edecek…

Dinde kırk esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Kur’an-i kerim okuyan ve kur’an-i kerimle amel eden salih kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

dsc09184-fuad-yusufoglu-cag-cag-deresi.JPG

Çağ-Çağ deresi (Nusaybin)

5- Kur’an okumanın batını sırlarından beşincisi, yalnız ayetlerin manalarının sırlarını anlamak ve nurlarını almakla kalmaman, belki onlara heva ve asarini katarak ruhun o hayatı yaşamandır.

Bu ancak okuduğun ayetin manevi havası içine girerek her anlayışa göre sende bir hal ve vecd bulunur. Allah (c.c.) ın rahmet ve mağfiretinden bahs eden ayet-i okurken sevincinden uçacak derecede ruhuna bir bir sevinçlik duyarsın.

Allah(c.c.)ın gazabından ve azabının şiddetinden bahs eden ayet-i okurken de, korkudan ölecekmişsin gibi ezilip, küçülürsün ve kendini zasyıf görürsün.

Allah (c.c.) dan, O’nun isimlerinden ve O’nun azametinden bahs eden ayet-i okuduğun zaman, Allah (c.c.) ın Allah(c.c.) ın celalını müşahade etmekten mahv olmuş casına başını büker kendini küçük görürsün.

Kafirlerin, çocuk ve zevce gibi Allah (c.c.) hakkında müstahil olan şeyleri Allah (c.c.) a isnad ettiklerini beyan eden ayet-i okurken ise, utancından mahv olacakmışsın gibi sesini kısalttıp, ezilip büzülürsün.

Ve böylece, on sınıfın her sınıfındaki ayetleri okurken o ayetlerin ifade ettiği vecd ve havayı ruhunda his edersin.

Ey okuyucu:

Sen de bu üç alemden mürekkebsin. Sende her alem den bir cüz vardır. Ve yine bil ki, marifet nurları gayb aleminden kalbe gelir. Çünkü kalb gayb alemindendir. Korku, sevinç, heybet ve diğer hallerden olan marifetin eserleri ceberut aleminden iner,

Onun ineceği yer de alemlerinden başka bir alemdir ki, birincisine kalb ismini verdiğimiz gibi O’na da göğüs ismini verdik. Çünkü ceberut âlemi ğayb âlemi ile gözle görülen alemin arasındadır.

Göğüs kalb ile azalar arasında olduğu gibi. Ağlamak, sızlamak ürpermek ve damarların titreşimi gibi haller şahadet alemindendir. Onların ineceği yer de azalardır. Çünkü azalar şehadet alemindendir.

Bil ki, Ey okuyucu:

KURA’N-İ KERİM GÜNEŞ GİBİDİR. Marifet sırlarının ondan kalbe akışı da güneş ışınlarının yeryüzüne akışı gibidir.

Ve korku, haşyet, ve heybetin ve diğer hallerin eserleri göğse sirayet etmesi, ışınların parlamasına uyarak, güneşin haraketinin toprak içine sirayet etmesine benzer.

Çünkü Allah (c.c.) tan korkmak marifet nurunun eseridir.

Cenab-i Hak (c.c.) buyuryor ki:

-“Kullarından, Allah’tan ancak alimler korkar” Fatır suresi Ayet 28

Ağlamak, terlemek, ürpermek ve titremek gibi azalarda meydana gelen hareket ve değişiklikleri Haşyetten (Allah korkusundan) meydana gelir.

Diğer haller ise, güneş ışınlarının yükselmesiyle, buharların ve dumanların hareketi gibidir. Hareket hararete, hararet ışınlara, tabiidir. Işınlar da yer ile güneşin birbirleri karşısında bulunmasına bağlıdır.

Öyle ise sen de kalbinin yüzünü Kur’an güneşine çevirerek onun hizasında bulunmaya çalış, ve yer, güneşin karşısında ve hizasında bulunarak onun ziyası ile aydınlanıyorsa, sen de Kur’an’ın nurlarından aydınlan.

Eğer buna gücün yetmezse, << Tuur>> run sağ yanından ( sağ duyun canibinden ) gelen sese kulak ver. O’nun etrafında bir ateş bulursan ordan bir kor al ve onunla kandili yak.

Eğer yakıtın safî ise ona eteş dokunmasa bile ışık verir, ve fakat ateş dokunduğu zamanda ondan ziyalar yayılır, böylece ateş ile doğru yolu bulursun. O, senin hakkında ziya ve ışıklar saçan güneşin yerini tutar.

Devam edecek…

Dinde kırk esas(İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anın şefaatına nail eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

dsc07057barajjj0001111-fuadyusufoglu.jpg

Çağ-çağ Barajı (Nusaybin)

Peygamberimiz efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Her kim ku’ran okuyup da, sonra başkasına kendisine verilenden daha üstün bir şey verildiğini görürse (sanırsa) Allah (c.c.) ın kendisine verdiği o büyük şeyi küçümsemiş olur.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır;

-“Derece bakımından, Allah (c.c.) katında kur’an’dan, daha üstün bir şefaatçı yoktur.”

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdular;

-“Ümmetimin en faziletli ibadeti, kur’an okumaktır.”

Fudayl bin iyad (r.a.) der ki;

-“Kur’an’nın hamili (hafızı) İslam sancağının hamili gibidir. Kur’an’ın hakkını korumak için, o kişinin, basit insanların boş ve anlamsız davranışları gibi, davranmaması gerekir.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem); buyurmuşlardır ki;

-“Bir kimseye Allah (c.c.) bir hayrı murat ederse, onu dinde fakîh kılar ve ona doğru yolu gösterir.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdular ki;

-“Alim ol, yahud öğrenci ol, ya da dinleyici ol, veya (alimleri) seven (kimse) ol, beşincisi (yani alimleri sevmeyen kişi) olma ki, helâk olursun.”

İmam-i Şafi-i (r.a.) şöyle demiştir:

-“Kur’an’ı öğrenen kimsenin kıymeti büyük olur,

-“Fıkıh öğrenen kimsenin kadrı yüce olur,

-“Hadis öğrenen kimsenin hücceti, kuvvetli olur,

-“Hesab öğrenen kişinin görüşü keskin olur,

-“Hoşa giden bir şey öğrenenin de tabiatı yumuşak olur.

-“Kendine kıymet veren kimsenin ilmi, kendisine asla faide vermez.”

Hazreti Ali (keremellahu vechehu) nın oğlu Hasan (r.a.) derler ki;

-“Kim âlimlerle çok oturursa, talakat-ı lisan sahibi olur, zihni açılır, kendinde bulacağı gelişme içini açar, bilmediğini öğrenir, bildiğini nasıl ifade edeceğini de belirler.”

Mükaşefet-ül Kulub (İmam-i Ğazali)

Allau Teala (c.c.) bizleri ve sizleri her daim kur’an okuyan ve Kur’an la amel eden kullarından eylesin. AMİN…
Fuad Yusufoğlu

Ayasofya Cami-i (İstanbul)


Sevgili Yeğenlerim Sevgili Kardeşlerim;

Kuran hatimlerimize katılmak için çok talep var. Bu talepler çok sevindirici. Allah hepinizden razı olsun.

HATİMLERİMİZE KATILAN BÜTÜN KARDEŞLERİMİN DİKKATİNE:

Bir ara hatimleri haftada ikiye çıkarmıştık ama bana haber vermeden devam etmeyi bırakanlar oluyormuş. Bunu tespit edince kendilerine sordum. Çoğu cevap bile vermedi. Böylece vebal üstüne vebale girdiler. Ama ve lakin Kuran okumak, kur’an’la amel etmek ve kura’ni okumaya teşvik etmek büyük bir sevabtır.

Bu gibi üzücü tecrübelerden sonra artık çok daha dikkatli olmak zorundayım.

Çünkü aldığı cüzü okuyarak emek veren kardeşlerim vazifelerini yaparken diğer bazıları okumazsa hatim tamamlanamıyor, okuyanlarımızın emekleri boşa gidiyor. Onun için hepimiz çok tedbirli olmalıyız.

Bu yüzden her cüz alan kardeşim bitirince lütfen Allah rızası için bana mail yazsın ve bir cüz daha almak istiyor mu devam etmek istiyor mu bana bildirsin.

Bildirmeyenlere yeni cüz vermemek zorundayım. Çünkü devam edeceklerini bilmiyorum.

Hatim çalışmalarımızda tek gayemiz Allah rızası olup bütün kardeşlerimin bu tedbirimi Allah rızası için anlayışla karşılayacağını temenni ediyorum. Bu tedbir hem hepimizin iyiliği içindir hem de hiçbirimizin vebal altında kalmaması içindir.

Fuad Yusufoğlu