Taharet- 3

04 Kasım 2008 Salı

Çağ-Çağ nehri Uzaktan görünen bir şelale

ZAHİRİ TAHARETTİN KISIMLARI

Zahiri temizliğin, batını temizlikten ne kadarı olduğu anlaşıldı.

Batını taharet üçtür:

1-Âzaları günahtan temizlemek,
2-Kalbi fena ahlaktan temizlemek,
3-Kalbin özünü (sırrı) Allah’tan gayrı her şey’den temizlemek.

Zahiri taharet üç kısımdır:

1-Necasetten taharet, abdestlikten ve cenabetlikten taharet (Namaz ve boy abdesti almak)
3-Tırnak, kıl, kir ve buna benzer bedendeki uzayan kısımları temizlemek.

Birinci kısım:

NECASETTEN TAHARET

Allah-u teâlâ (c.c.) nın cemâdattan (taş, toprak ve bitkiler; yani cansız ve haraketsiz şeyler.) yarattığı her şey temizdir. Yalnız şarap –ki sarhoş yapar- azı da, çoğu da NECİSTİR. Pistir.

Hayvanların hepsi temizdir. Yalnız köpek ve domuz temiz değildir.

AÇIKLAMA:

Köpek, İmam-i Ğazali (r.a.) nın ve İmam-i Şafi-i (r.a.) nın ictihadına göre pistir. Hanefi (r.a.) ve Maliki (r.a.) mezheblerinde temizdir. Fıkıhla alakalı mes’elelerin bazılarında ictihad ayrılığı vardır.

Bu kitabtaki Amel’e ve Muamelat’a ait bilgiler İmam-i Şafi-i (r.a.) nin ictihadına göredir. Okuyanların bunu, bu bahislerde gözönünde bulundurmlarını rica ederiz. (Mütercim)

Ölen canlılar necistir. Yalnız dört tanesi değildir:

İnsan,
Balık,
Çekirge,
Ve vucutlarında kan dolaşmayan hayvanlar.
Sinek,
Arı,
Akrep,
Ve yemeğe düşen böcek gibi.

Canlılar içinde, iç azalarında bozulan ve değişen şeylerin hepsi necistir. Ancak canlıların kendinden olanlar böyle değildir.

Meni,
Kuş yumurtası,
İpek böceği,
Ter ve gözyaşı gibi değişmeyen şeyler temizdir.

Necis (pis) olan bir şey’le namaz kılınmaz. Ancak zorluk sebebiyle beş şey afvedilmiştir.

1-Üç defa taş ile temizlendikten sonra kalan necasetin eseri. Bu da, necaset, etrafa yayılmamış olması şartiyladır.

2-Her ne kadar necis olduğu bilinse de, ana yollardaki çamur necis sayılmaz. Fakat kendini bundan koruyamiyacak kadarı afvedilmiştir. Ancak bir kimse düşer, yahud elbisesini bir binek hayvanı berbet ederse bununla namaz olmaz. Bu ise seyrek bir şey’dir. Afvedilmemiştir.

3-Çizmenin üzerinde, saklanılmayacak kadar necaset afvedilmiştir. Çizmeyi yere sürdükten sonra onunla namaz kılar.

4-Az olsun, çok olsun pire kanı, ister ensin elbisende, ister başkasınınkinde olsun afvedilmiştir. Ter ona karışırsa da böyledir.

5-Derideki yaralardan çıkan su, renkli sıvı, insanın vucudunda her zaman bulunur. Ama yara büyük olur ve içinden cerahet çıkarsa temiz değildir. Bu da büyük çıbandır ve nadir olur. Bunu yıkamak farzdır.
Yıkıdıktan sonra bir şey kalırsa, ümid ederiz ki, afvolunur. Fakat bir kimsenin bir yeri kesilse, yahud yarası aksa, kanını yıkaması lazımdır. Bundan sonra, bir şey kalır da, yıkaması zararlı ise, namazınıkaza etmesi lazımdır. Çünkü bu nadir vuku’ ulanbir özürdür.

Devam edecek…

Kimyay-ı Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri taharetten temizlenen ve temizliği seven ve amellerini temiz yapan kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Etiketler: ,

Yorum Yapın