Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 10

16 Nisan 2009 Perşembe

Girnavas mevkisinde bir fidanlık (Nusaybin)

Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 10

Hazret-i Talha bin Ubeydullah (r.a.), Uhud Harbi’nden Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Bu arada Hudeybiye’deBiat-ı Rıdvan’dada bulunmuştur.

Mekke’nin fethinden sonra Huneyn gazvesin’de düşmanın okları karşısında gerileyen ordu içinde sebat edenlerdendi.

Tebük gazvesinde herkes elinden gelen gayretle orduyu teçhiz etmek, (donatmak) için uğraşırken O da herkesle yarışrcasına bütün varını yoğunu sarfetmiştir. İşte bundan dolayı ‘Feyyaz lâkabını almıştır.

Resulullah (s.a.v.) ile birlikte Mekke’ye giden Hazet-i Talha bin Ubeydullah (r.a.), Mekke’de Hacı edâ edip, Vedâ hutbesini dinledikten sonra Medine’ye dönmüş ve bir müddet orada kalmıltır.

Resulullah (s.a.v.) ın vefatından çok müteesir olup, tenha bir köşeye çekilip ağlamıştır.

Sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in halife seçildiğini görüp, hemen ‘biat’ etmiştir. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in hilafeti zamanında da bütün savaşlara katılmıştır.

Hazret-i Ebû Bekir hastalandığında, yerine kimin halife olmasını Hazret-i Talha (r.a.) ile istişare etmiş ve Hazret-i Ömer (r.a.) i uygun görmüş ve;

-“Hazret-i Ömer (r.a.) bu makama en çok layık olan zattır. (cenab-ı Hak sana Müslümanların işini kime terk ettin) derse; açık bir alınla ve müsterih olarak, (-“Hazret-i Ömer-i bıraktım dersin.”) buyurmuşlardır.

Hazret-i Ömer (r.a.) zamanında şûra meclisi üyesi idi. Hazret-i Ömer (r.a.) her hususta Onun reyine muracaat ederdi.

Hazret-i Ömer (r.a.) in vefat etmeden önce halife seçilmek üzere namzet gösterdiği altı zattan birisi de Talha bin Abdullah (r.a.) dır.

Hazret-i Talha (r.a.) kendi namzetliğinden feraget etti, reyini Hazret-i Osman (r.a.) verdi.

Hazret-i Osman (r.a.) halife seçilince, Hazret-i Talha (r.a.) da onu canü gönilden destekledi.

Hazret-i Osman (r.a.) devrinde, ilk 6 (altı) yıl sakin geçti ve sesiz bir hayat yaşandı Hazret-i Osman (r.a.) âsiler tarafından muhasara edildiğinde, Hazret-i Talha (r.a.) O’nu korumak amacıyla Hazret-i Ali ve hazret-i Zübeyr (r.anhüm) gibi oğullarını gönderdi.

Oğlu Muhammed şiddetli bir şekilde âsilere mukabele de bulundu. Hazret-i Osman (r.a.) şehid edilince Hazret-i Talha (r.a.) çok üzüldü.

Hazret-i Ali (r.a.) halife seçilince O’na biat etti.

Hazret-i Talha bin ubeydullah (r.a.) ticaretle meşgül olurdu. Medine-i Münevvere’de ise ziraatla meşgül olmuş ve büyük çiftlikler sahibi idi. Kendisinin Hayber’de ve Irak’ta arazileri vardı.

Hazret-i Talha bin Ubeydullah (r.a.) çok büyük bir zenginliğin içinde bulunulmasına rağmen gayet az yer, son derece sade giyinirdi. İsraf etmez ve israf edenleri sevmezdi.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 10” için 1 Yorum

  1. Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 9 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 5 « Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 8 Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 10 [...]

Yorum Yapın