Zübeyr bin Avvâm (Radiyallah-u Anhu);

17 Nisan 2009 Cuma

Girnavas mevki-i (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Zübeyr bin Avvâm (Radiyallah-u Anhu);

Sağlığında Cennet ile müjdelenen Eshab-i Kiramdan. Nesebi; Huveylid bin Esed bin Abdüluzza bin Kusey torunudur.

Eshab-i Kiram’ın büyüklerindendir. Hazret-i Hadice (r.anha) nin erkek kardeşinin ve Resulullah (s.a.v.) in halası olan Hazret-i Safiye (r.anhüm) nin oğludur.

İslam dinine girenlerinDördüncüsüdür.Dördüncü olarak İman’a geldi. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) ın damadı idi. Bütün gazalarda bulundu. Çok yaralandı. Mısır’ın fethinde bulundu.

Zengin olup, bütün malını Allah için dağıttı. Eshab-i Kiram şehid olunca yetimlerine varis olur, onları beslerdi.

İman ettiği zaman, amcası çok kızmıştı. Bu yüzden onu, bir hasira serer, ateşe sokar çıkarır ve küfre dönmesini putlara tapmasını isterdi.

O ise;

-“Lâ İlâhe İllallah Muhemedün Resûlülah” der, bütün işkencelere büyük sabır ve metanetle tahammül ederdi.

Züber bin Avvâm (r.a.), Allah yolunda kılınç sıyırılanlardan ilki idi. Bir gün, durup dururken;

-’Resulullah (s.a.v.) yaralandı, öldürüldü!’ diye vehimlendi ve hemen kılıcını sıyırıp, Mekke’nin yukarı taraflarında bulunan, Peygamber (s.a.v.) imizin (s.a.v.) yanına koşarak geldi.

Peygamberimiz (s.a.v.) O’nu görünce;

-“Ey Zübeyr’ Ne var?” diye sordular.

O da;

-“Seni yakaladılar, bir zarar yaptılar diye içime doğdu.” Dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ona ve kılıcına dua buyurdular.

İman edenler artıkça Mekke’de müşriklerin Müslümanlara yaptıkları işkenceler çok şiddetlendi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sahabeleri (r.anhüm) nin işkenceler altında kıvrandıklarını görünce;

-“Siz, bari yeryüzüne dağılın!…Yüce Allah, sizi yine toplar!” buyurdu.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) de;

-“Ya Resulullah! (s.a.v.) nereye gidelim?” dediler.

Peygamberimiz (s.a.v.) mübarek eliyle Habeş ülkesinin bulunduğu tarafa işaret ederek;

-“İşte oraya Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş hükümdarının yurdunda hiç kimse zülme uğramaz. Orası doğruluk yurdudur. Allah-u Teâlâ, sizi belki orda ferahlığa kavuşturur.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Zübeyr bin Avvâm (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Zübeyr bin Avvâm (Radiyallah-u Anhu);” için 1 Yorum

  1. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenen Sahabeler) « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] -“1- Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiayallah-u anh) -“2- Hazreti Ömerül Faruk (Radiyallah-u anh) -“3- Hazreti Osman-ı Zinureyn (Radiyallah-u anh) -“4- Hazreti Aliyy-ül Mürteza (Radiyallah-u anh) -“5- Hazreti Abdurrahman bin Avf (Radiyallah-u anh) -“6- Hazreti Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anh) -“7- Hazreti Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anh) -“8- Hazreti Said bin Zeyd (Radiyallah-u anh) -“9- Hazreti Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anh) -“10-Hazreti Zübeyr bin Avam (Radiyallah-u anh) [...]

Yorum Yapın