Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu;

03 Mayıs 2009 Pazar

Ravda-i Mutahhara

Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu;

Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın meşhürlerinden ve Ensar (r.anhüm) ın büyüklerindendir.

Adı; Zeyd bin Sehl bin Esved bin Haram bin Âmr bin Zeyd-i Menat bin Adi bin Âmr bin Mâlik en-Neccar el-Ensaridir.

Eshab-i Kiram’ın meşhur okçularındandır. Müslüman olmadan önce de okçuluğu ile meşhurdu. Yiğitliği ve kahramanlığı ile birlikte bilhassa iyi ok atması ile tanınmıştı.

Kendisinin okçuluğunu tanıtan bir şiir’i vardır;

-“Zeyd’im ben, hem Ebû Talha’yım da,
Her gün bir av bulunur silahımda.

Medine’de doğdu. Doğumu hakkında kesin bir tarih bildirilmemektedir. Esas adı Zeyd olup, “Ebû Talha” künyesi ile MEŞHUR olmuştur. Babası Sehl, annesi de Ebâde binti Mâlik’tir. Hanımı, Hazret-i Enes bin Mâlik (r.a.) in annesi Ümm-ü Süleym binti milhan (r.anha) dır.

Ebû Talha (r.a.) nın mensup olduğu Âmr bin Mâlik kabilesi, Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in mescidinin batı tarafında “Babür-rahme” civarında ikamet ediyorlardı.

Hazret-i Ebû Talha (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) in İslamiyet’i tebliğ etmeye başladığı sırada kabilesinin reisi (başkanı) bulunuyordu. Müslüman olduktan sonra, Resulullah (s.a.v.) ın çok sevdikleri ve itimat ettikleri eshabından oldu. O’nunla beraber bütün harplara iştirak etti. Ve çok kahramanlıklar gösterdi.

Hicretin otuzdördüncü (M. 655) senesinde 70 yaşında iken vefat etti. Başka bir rivayette Daha sonraki bir tarihte de vefat ettiği bildirilmiştir.

Hazret-i Ebû Talha (r.a.), İslâm güneşinin Mekke-i Mükerremede doğup Cihanı aydınlatmaya başladığı sırada 20 yaşına erişmiş tam gençlik çağını yaşıyordu. Bu sırada Mâlik bin Nadr’dan DUL KALAN ve Hazret-i Enes bin Mâlik (r.a.) in annesi olan Ümm-ü Süleym (r.anha) ile evlenmek istedi.

Bu Ümm-ü Süleym (r.anha), cahiliye devrinde Mâlik bin Nadr ile evliydi. İslamiyeti kabul edince, kocası dininden ayrılması için çok uğraştı. Hazret-i Ümm-ü Süleym (r.anha) in Müslümanlığı TERK ETMEMESİ SEBEBİYLE kocası Mâlik buna darılıp Şam’a doğru yola çıkmış, yolda da eşkiyalar tarafından öldürülmüştü.

Eşinden DUL KALAN Ümm-ü Süleym (r.anha), kendisi ile evlenmek isteğen Ebû Talha (r.a.) ya;

-“Benim de seninle evlenmek arzum yok değil! Senin bu arzunu red etmek istemezdim. Fakat ben İslamiyet’i kabul edip MÜSLÜMAN OLDUM. Sen ise, henüz MÜŞRİKSİN. Dinime göre MÜSLÜMAN BİR KADININ, KAFİR OLAN BİR ERKEKLE EVLENMESİ CAİZ OLAMYIP, YASAKTIR. Eğer sen MÜSLÜMAN OLURSAN, SENİNLE EVLENİRİM. Ve Müslümanlığından başka bir şey istemem.” Dedi.

Ebû Talha (r.a.) da, MÜSLÜMAN oldu ve O’nunla evledndi (Bkz. Ümm-ü Süleym)

Hazret-i Ümm-ü Süleym (r.anha) den Abdullah ve Ebû Ümeyr adında iki oğlu olmuştur.

Başka bir rivayette de, Hazret-i Ebû Talha (r.a.) nın İslamiyeti kabul edişi şöyle bildirilmektedir.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Talha el-Ensari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın