Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu – 2

03 Mayıs 2009 Pazar

Mescid-i Nebevvi

Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu – 2

Başka bir rivayette de, Hazret-i Ebû Talha (r.a.) nın İslamiyeti kabul edişi şöyle bildirilmektedir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), İslamiyeti Medine’lilere öğretip yaymak için Mus’ab bin Umeyr (r.a.) i vazifelendirmişti. Hazret-i Mus’ab (r.a.), Medine halkına İslamiyet’i anlatırken, bir gün Ebû Talha (r.a.) ile görüşüp, O’nu da, bu dine girmeye da’vet etmişti.

Hazret-i Ebû Talha (r.a.) İslamiyet’i kabul ettikten sonra, Mekke-i Mükerreme’ye giderek Resulullah Efendimiz (s.a.v.) ile görüşüp, O’nunla konuşmak, sohbetinde bulunmak şerefine de kavuşmuştu.

Mekke’de, Resul-i Ekrem (s.a.v.) e BİAT ettikten sonra tekrar Peygamberimiz tarafından, MEDİNE’YE GÖNDERİLMİŞ VE ORADAKİ Ensar (r.anhüm) a İslamiyeti tebliğ etmek, açıklayıp öğretmek için tayin olunan nakib’lerden (temsilcilerden) bir olmuştu.

Hicretten sonra Peygamberimiz (s.a.v.), O’nun ile Muhacirlerden ve Cennet ile müjdelenenlerden Hazret-i Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.) arasında KARDEŞLİK AKDİ yaptı.

Resulullah (s.a.v.) a teslimiyeti ve bağlılığı, tarifi zor olan bir aşk derecesinde idi.

Hazret-i Ebû Talha (r.a.), malı, mülkü, çoluk ve çocuklarıyla birlikte hayatını Resulullah (s.a.v.) a hizmetle geçirmiştir.

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) kendisini çok severdi. Bedir’de ve diğer bütün muharebelerde Resulullah (Sallallahu aleyhi selem) tan hiç ayrılmamıştı. Müşriklerle yapılan Uhud harbinde çok büyük fedakarlıkları görülmüştür.

Uhud’da, bir ara Müslümanlar dağılmışlardı. Düşman askerleri ta Resulullah (s.a.v.) ın yanına kadar yaklaşmışlardı. Bu durum, büyük bir tehlike arz ediyordu. Bun rağman bir avuç fedakâr Müslüman, Resulullah (s.a.v.) ın etrafında halkalanıp, canlı bir duvar meydana getirdiler. O’NU KORUMAK İÇİN CANLARINI FEDÂ ETTİLER.

Hazret-i Ebû Talha da, Resulullah (s.a.v.) ın yanından hiç ayrılmayanlardandı.

Resulullah (s.a.v.) a saldıran ve O’na büyük sıkıntı veren müşriklere karşı eline geçirdiği bir kalkanı kullanıp vücudunu siper ederek, onlardan hiçbirisini Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a yaklaştırmamış ve bir yandan da son derece maharetle düşmana ok yağdırmaya devam etmiştir.

O kadar ki, arakasında bulunan Resulullah efendimiz (s.a.v.) arada bir mübarek başını kaldırır ve Ebû Talha (r.a.) nın attığı okların isabet yerleri gözetirdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Talha el-Ensari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu – 2” için 1 Yorum

  1. Talha el-Ensari (Zeyd bin Sehl) Radiyallah-u anhu; « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam edecek…. [...]

Yorum Yapın