Hac- 9 (İhramın edebleri Mekke’ye giriş)

12 Kasım 2008 Çarşamba

Girnavas şelalesi (Kurumuş halı)

Ihramın edebleri ve Mekke’ye giriş;

Hac kafilesindekiler, ihram giyilecek “Mikat” denilen yere geldikleri zaman önce “gusul” edip, saçını ve tırnaklarını, Cuma bahsında anlattığımız gibi kesmeli, dikilmiş elbisesini çıkarıp, beyaz renkli izar ve ridâyı kuşanmalıdırlar.

Ihram giymeden önce güzel kokular sürünmelidir. Gitmek için kalkınca bineğe binmeli yüzünü yola dönüp hacca niyet etmeli

Ve dili ile de,

-“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, La şerike leke lebeyk,inne’ıhamde ve’n-ni’mete ve’l mülke leke lebebeyk, la şerike lek.” i söylemelidir.(Allah’ın ismiyle söyliyorum, Kendimi Allah ‘a ısmarladım. Yahud emrindeyim, ya Rabbi emrindeyim. demektir)

Bunun gibi sözleri yüksek sesle söylemeye evam etmelidir. Yolda yükselirken de, inerken de, kafileye bir sıkıntı geldiği zaman da okumalıdır. Mekke’ye yaklaşınca boy abdesti almalıdır.

Hac’da dokuz yerde gusül abdesti almak sünnettir.

İhram giyerken,
Mekke’ye giderken,
Ziyaret tavafından önce,
Arafat’ta vakfeden önce,
Müzdelife’de kalınca,
Üçü de üç cemreden taş atmadan önce,
Vedâ tavafı yapmadan önce, Fakat cemeretü’l-Akabe’deki atış için gusle lüzüm yoktur.

Gusul edip, Mekke-i Mükerrem’ye girince ve daha şehrin ortasında iken, gözü Kâbe’yi alınca;

-“La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahumme ente’s-selam ve mnike selâm ve druke daru’s-selam, tabarekte rabbana ya zel celalli ve’l-ikram. Allahumme inne haza beytüke ‘azzemtehu ve kerremtehu ve şerreftehu, Allahumme fezidhu ta’zimen ve zidhu teşrifen ve tekrimen ve zidhu mehabeten, ve zid men haccehu birren vekerâmeten, Allahumme iftah li ebvâbe rahmetike ve edhilni cenneteke ve e’izni mineşşeytanırracim.”

-“(Ya Rabbi! Bu. Senin azameti, keremi ve şerefi büyük olan evindir. Ya Rabbi, onun büyüklüğünü arttır, şerefini ve keremini ziyade eyle ve heybetini çoğalt. Hac edenlerin iyilik ve keremlerini arttır. Ya Rabbi! Bana rahmet kapılarını aç ve bana cennetini nasib eyle ve huzurundan kovulmuş şeytandan beni koru.)” demelidir.

Sonra Mescid-i Haram’a “Beni şeybe” kapısından girip Hacerü’l-Esved’i öpmelidir. Kalabalık sebebiyle öpemezse, elini dokundurup:
-“Ya Rabbi, elimden geleni yaptım ve ahdimi tuttum. Yaptığıma sen şahid ol.” Demeli ve tavafla meşgül olmalıdır.

Devam Edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizlere ve sizlere hac farizesini sağlıklı bir şekilde nasib eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Etiketler: , ,

Yorum Yapın