Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 16

20 Temmuz 2009 Pazartesi

 

Âişe-i Sıddıka (r.anha) nın inşa ettiği mescid (Çok eski resim) Ten’im

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 16

Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v.) den 2210 (İkibin ikiyüz on ) hadisi şerif rivayet etmiştir. Kendisinden de eshab ve tabiin’den birçokları hadis-i şerif nakletmişlerdir.

Hazret-i Âişe (r.anha) nın ilmini en ziyade neşreden hemişresi Esma (r.anha) nın oğlu Urve İbnü’z-Zübeyr ve biradezadesi Kasım Bin Muhammed bin Ebû Bekir (rıdvanıllahi teâlâ alyhim ecmain) dır.

Ahmed ibni Hanbel (r.a.), “Müsned” inde Hazret-, Âişe (r.anha) nın hadislrini (253) sahife içinde toplamıştır. Sahih hadis kitabları Hazret-i Âişe (r.anha) nın fetveleri ile doludur. Dini meselelerin hallinde önce Kur’an-i kerim’e sonra hadis-i şeriflere başvurur, daha sonra da naslardan (ayet ve hadis çıkan ahkama kıyas ederek) ictihad ederdi.

O devrin belli başlı âlimlerinen ve “fukaha-i seb’a” dan biridir. (Fukah-i eb’a, yedi fıkıh âlimi demektir ki, bunlar; Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Ali (r.a.), İbn-i Mes’ud (r.a.), Zeyd bin Sabit (r.a.), Hazret-i Âişe (r.anha)i Abdullah ibn-i Abbas (r.a.), veAbdullah ibn-i Ömer (r.a.) dır

Fıkıh ve ictihadda, görüşü keskin ve kuvvetli idi. Fıkıh ilminin kurucularındandır. İslam Dininde pek yüksek makam sahibi olup, hadis ve fıkıh âlimlerince takdir ve sitayişle anılanların başında gelmektedir.

Tabiinden Mesruk (r.a.) a soruldu;

-”Hazret-i Âişe (r.anha) Feraiz ilminden bir şeyler bilirmiydi?”

Mesruk (r.a.); Buyurdu ki;

-“Allah’a yemin ederim ki, Eshab-i Kiram(r.a.) in ileri gelenlerinden bir çoğu gelir Hazret-i Âişe (r.anha) den feraize ait şeyler sorar ve öğrenirlerdi.

İmâm-i Zühri (r.a.);

-“Eğer zamanının bütün âlimleri ve Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in diğer zevcelerinin ilmi, bir araya toplansa, Hazret-i Âişe (r.anha) nin ilmi yine çok olurdu.” Buyurdu.

Ebû Mûs’el Eş’ari (r.a.) buyurdu ki;

-“Bizler (Eshab-i kiram) müşkül bir mes’ele ile karşılaşınca gider Hazret-i Âişe (r.anha) ye sorardık.Hazret-i Âişe (r.anha) nın ilmi pek çoktu.”

Urve bin Zübeyr (r.a);

-“Ne fıkıhda, ne tıbda, ne şiirde Hazret-i Âişe (r.anha) den daha çok ilmi bulunan kimse yoktu.” Buyurmuştur.

Devam edecek…

İslâm âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Âişe-i Sıddıka radiyallahu anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 16” için 1 Yorum

  1. Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 15 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Bin İyâd (Radiyallah-u anh)- 5 « Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 14 Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 16 [...]

Yorum Yapın