Zeyd bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 6

31 Ekim 2009 Cumartesi

Bi’r-i Tefle

Zeyd bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 6

Bu fariz ilmi, Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in sözleri, fiilleri ve Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın ictihad ederek ortaya koydukları fetvalar ile gelişerek, müstakil ve geniş bir ilim dalı olmuştur.

Miras ve vasiyet hukukunun en ince meselelerini tedvin etmek şerefi Zeyd bin Sabit Hazretleri (r.a.) ne nasib olmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.), bir çok miras davalarında Zeyd bin Sabit (r.a.) e müracaat ederdi.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Yemâme mürtedlerinin katli için ictihadında Hazret-i Zeyd (r.a.) in fetvası ile mutabık kalmıştı.

Amuse vebası esnasında Abdullah bin Abbas (r.a.), veba’ya karşı alınacak tedbirleri Hazret-i Zeyd (r.a.) den sormuş ve aldığı cevaplar O’nu tatmin etmişti.

Hazret-i İkrime (r.a.) de O’nun talebelerindendi. Kendisinden her taraftaki Müslümanlar, bizzat gelerek veya mektupla fetva sorarlardı, re’yine muracaat ederlerdi.

Hazret-i Muaviye (r.a.) nin yazdığı mektuba verdiği cevapta, mirasta dede ile kardeşlere verilecek hisseleri açıklamıştı.

Hazret-i Zeyd bin Sabit (r.a.), daha Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde iken feraiz ile ilgili meseleleri tertip ederek, bu ilmin esaslarını bizzat yazmış, tedvin etmiştir.

Zaten bu ilimdeki üstünlüğünü, Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ümmetimin içinde Ferâz’i EN İYİ BİLEN Zeyd bin Sabit’tir.” Buyurarak tasdik ve taltif buyumuştur.

Zeyd bin Sabit (r.a.) Fıkıh ilminin her meselesinde Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın en yüksek müctehidlerindendi. Daha Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında fetva vermek şerefine kavuşmuştu.

Daha sonra kendisi Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Muaviye (r.anhüm) devirlerinde Medine’nin en büyük müftüsüydü.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın fakıhlarının ilk tabakasındandı. Fetvaları toplandığı zaman büyük cildler ortaya çıkar. O’nun fıkıha dair ictihad ve kavilleri, Said bin Müseyb (r.a.) vasıtasıyle, doğudaki ve batıdaki bütün Müslüman memleketlerinde yayılmış ve harkes bunlarla amel etmiştir.

Zaten Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında DÖRT KİŞİ FIKIH İLMİNDE ŞÖHRET BULMUŞTUR. Fıkıh ilminin kaynağı, bu dört büyük Sahabi ve onların ictihadlarını alıp rivayet eden talabeleri kabul edilmiştir.

İslam’ın ilk devirlerinde Medine-i Münevvere ilim merkezi olduğundan. Hazret-i Zeyd (r.a.) in buradaki ilim neşri bütün İslam memleketlerine yayılmıştı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Zeyd bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın