Ahnef (Dahhak) Bin Kays (Radiyallah-u anhu) – 3

16 Mayıs 2013 Perşembe

Eshab-i Suffa yeri

Ahnef (Dahhak) Bin Kays (Radiyallah-u anhu) – 3

-“Şerefli ve asil kimse, sözünde durur. Akıllı olan, yalan söylemez. Mü’min olan gıybet etmez.”

-“Edep ve fazilet sahiplerine göre; Babalar, çoluk çocuğuna, ölüler dirilere, sırf Allah-ü Teâlâ’nın rızası için, iyi ve yararlı şeyler hazırlanmaktan daha üstün bir şey bırakmamıştır.”

-“Çok gülmek, heybeti; çok şaka, vakar ve şahsiyeti giderir. İnsan ne ile beraberse, onunla bilinir: Mesele, çok güler ve şaka yaparsa, hafif olarak bilinir.”

-“Bizim bulunduğumuz yerde kadınlardan, yiyecek ve içeceklerden konuşmayınız. Çünkü, en kızdığım kimse, avret yerlerinden, karnından ve midesinden bana anlatandır.”

-Kişinin, sevdiği yemeği terkedebilmesi, ağırbaşlılık ve şahsiyet yüksekliğindendir.”

Ahnef bin kays (r.a.) a hilm’in ne olduğunu sordular.

Cevap olarak;

-“Alçak gönüllü ve sabırlı olmak.” Buyurdu.

Şöyle konuşurdu;

-“İnsan hilminden dolayı kendisini beğenir. Ben de içimden aynı şeyleri hissederim. Ancak ben sabırlıyım.”

-“Hilm bana insanlardan daha çok yardımcıdır.”

-“İdrar yolundan akıp gelen insan, nasıl kibirli olur, şaşırıyorum.”

-“Aranızdaki düşük ve bayağı kimselere ikram ediniz, onlara hadiyede bulununuz. Çünkü onlar, sizi dünyada ve ahirette, utanacak duruma düşmekte ve ateşten alıkoymaktadır. İnsan, utanılacak ve ateşe düşmeye sebep olan şeyleri onlarda görerek, bunlardan kendisini korur.”

-“Aslında ben halim değilim. Fakat halim olmaya çalışıyorum.

Ona,

-“Sen artık çok yaşlandın. Oruç seni çok zayıf düşürür.” Denildiğinde

Ahnef bin Kays (r.a.);

-“Ben onu uzun bir musibet için hazırlıyorum.” Buyurmuştur.

Ahnef bin Kays (r.a.) şöyle dua ederdi;

-“Allahım! Eğer beni bağışlarsan. Sen buna zaten layıksın. Eğer azab edersen ben de buna zaten layıkım.”

Ona;

-“Ey Ahnef bin Kays! Sen çok yavaşsın.” Denildi.

Buyurdu ki;

-“Fakat üç şeyde acele ediyorum. Namaz vakti geldiğinde, hemen vaktinde kılarım. Cenazem var ise, zamanında defn ederim. Kızımı dengi isteyince, onunla evlendiririm.”

-“Kardeşlik çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Daima kızgınlığın zamanında kendine sahip olarak onu koru ki, sana haksızlık eden gelip senden özür dilesin. Olan ile yetin. Fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma.”

Hazret-i Muaviye (r.a.) Ahnef binKays (r.a.) ı yanına çağırdı. Gelince;

-“Ey Ebü’l-Bahr! Çocuklar hakkında ne dersin? “ diye sordu.

Ahnef bin Kays hazretleri (r.a.);

-“Onlar gönlümüzün mevleridirler. Onlara her türlü şefkat ve kaloylığı gösteriniz. Onların sevgi dolu haraketlerinden memnun ol. Onlara bir şeyi zorlaştırma. Bu yüzden onları hayatlarından bezdirip, usandırma.” Buyurdu.

-“Şu üç hususa tahammül etmek, kardeşlik haklarındandır. Kızıldığında, azarlandığında, dil sürçmelerinde.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ahnef bin Kays (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Kaynaklar

(1-Vefayet-ül-a’yan cild 2 sahife 249)
(2-Tabakat-ı İbn-i Sa’d cild 2 sahife 93)
(3-Tehzib-üt-tehzid cild 1 sahife 191)
(4-Metâli-ün-Nucum cild 2 sahife 150)

“Ahnef (Dahhak) Bin Kays (Radiyallah-u anhu) – 3” için 1 Yorum

  1. Ahnef (Dahhak) bin Kays (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 4Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 10 « Ahnef (Dahhak) bin Kays (Radiyallah-u anhu); Ahnef (Dahhak) Bin Kays (Radiyallah-u anhu) – 3 [...]

Yorum Yapın