Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 3

17 Ekim 2009 Cumartesi

Reci’ suyu başı ( Âsim bin Sabit Radiyallah-u anhu’nun şehid edildiği yer)

Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 3

Âsim bin Sabit (r.a.), Uhud’da bulundu ve Resulullah (s.a.v.) ın has okçularından idi. Âsim bin Sabit (r.a.) Uhud’da, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) yanından bir an ayrılmayan ve O’nunla beraber sebât eden ve ölseler dahi Peygamberimiz (s.a.v.) den ayrılmamak üzere biât eden bahtiyarlardandı.

Bu gazâ’da müşriklerin sancaktarlarından Müsâfi’ bin Talha ile kardeşi Hâris bin Talha’yı ok ile öldürdü. Bunların anneleri Selâfe binti Sa’d, hazret-i Âsim (r.a.) ın kafatasından şarap içmeye nezr ederek yemin etti ve O’nun başını kendisine getirene “yüz deve” vermeği va’d etti.

Lihyan oğulları, Adal ve Kare kabilelerine giderek; Zekatlarını teslim almak ve İslamiyet’i öğretmek, için Eshab-i Kiram (r.anhüm) den bazılarını göndermesi için Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e aracı olarak haber vermelerini istediler.

Asıl maksatları ise;

-“Gelecek olan Eshab (r.anhüm) dan bazılarını, öldürülen adamımız Halid bin Süfyan yerine öldürür, imtikamını alırız. Diğerlerini de Mekke’ye götürür Kureyş’e satarız. Kureyş’in Bedir’de öldürülen adamlarına karşı Muhammed (s.a.v.) in Eshabından kendilerine getirilecekleri işkence ile öldürmeleri kadar hoşlarına gidecek bir şey yoktur.” Dediler.

Adal ve Kare kabilesinden altı (veya yedi) kişi Medine’ye gelerek Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e;

-“Ya Resulullah, İslamiyet, kabilemiz içinde yayılmaya başladı. Eshabından bazılarını bizimle beraber gönder de onlar bize İslamiyet’i anlatsınlar. Kur’an-i Kerim’i ve şeriatı öğretsinler.”Diye ricada bulundular.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Uhud’dan sonra Kureyş müşriklerinin ne yaptıklarını, yine bir hücum hazırlığı içinde olup olmadıklarını araştırmak ve ona göre tedbir almak üzere; Eshab (r.anhüm) dan bazılarını araştırma ve istihbaratla vazifelendirip, Mekke’ye göndermeye hazırlanmış bulunuyordu.

Bu birlikte on kadar Sahab-i bulunup isimleri bilinenler şunlardır;

Mersed bin Ebi Mersed, Halid bin Bükeyr, Âsim bin Sabit, Abdullah bin Tarık, Hubeyb bin Adiy, Muattib bin Ubeyd, Zeyd bin Desinne (radiyallahü anhüm ecmain).

Bunların emirleri Âsim bin Sâbit (r.a.) olup, hicretin dördüncü yılı Sefer ayında davetçilerle birlikte Medine-i Münevvere’den yola çıktılar.

Bu kafile Hicaz bölgesinde Hüzeyl’lilere ait bir su başı olan Reci’e geldiklerinde kendilerini götürenlerin ihanetine uğradılar.

Buraya kadar geceleri yol alıp gündüzleri gizlenmek suretiyle seher vakti gelmişler, namazlarını kılmışlar ve orada Medine’den yanlarına azık olarak aldıkları iyi cins Medine hurması (acve hurması) yiyerek çekirdeklerini de oraya atmışlardı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Âsım bin Sabit (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın