Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 15

24 Temmuz 2009 Cuma

Revda-i Mutahhara (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha)- 15

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) kızına nasihat etikten sonra Ali (r.a.) yi davet etti.

O’na da Fatima (r.anha) yı ismarladı;

-“Yâ Ali! Fatima (r.anha) nin hatırına riayet eyle. O BENDEN BİR PARÇADIR. ONU HOŞ TUT. Eğer onu üzersen, beni ÜZMÜŞ OLURSUN.” Buyurdu.

Resul-i Ekrem ikisini de Allah-u Teâlâ’ya ısmarladı. Sonra kalkıp gitmeğe azimet etmişti ki;

Hazret-i Fatima (r.anha);

-“Ya Resulallah! İçerinin hizmetini ben görürüm. Dışarısının hizmetini de Ali (r.a.) görür. Bana bir cariye ihsan ederseniz, bana bazı işlerimde yardımcı olur. Beni memnun edersiniz.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

-“Ey Fatima! Sana hizmetçiden daha iyi bir şey mi in’am edeyim. Yoksa hizmetçi mi ihsan edeyim?”

Fatima (r.anha);

-“Hizmetçiden iyisini ihsan eyle.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sllem) buyurdu ki;

-“Her gün OTUZÜÇ KERE (Sübhanallah), OTUZÜÇ KERE (Elhamdülillâh), OTUZÜÇ KERE (Allahü Ekber) BİR KERE DE (Lâilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh. Lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Söyle. Hepsi yüz kelimedir. Kıyamette bin hasene (iyilik) bulursun. Mizan’da hasenatin ağır gelir.” Bunları söyleyip, evimizden çıkıp, Seâdetle gittiler.

Hazret-i Fatima (r.anha), Hazret-i Ali (r.a.) yi üzecek ve gadap verecek bir şey yapmadı. ASLA EMRİNE MUHALEFET ETMEDİ. Hazret-i Ali (Keremallahu vechehü) de Fatima (r.anha) nın gönlünü kıracak bir harakette bulunmadı.

Abdullah ibn-i Abbas (radiyallah-u anhüm) in bildirdiği hadis-i şerif’te Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Ben ilmin terazisiyim. Ali bu terazinin kefeleri, Hasan ve Hüseyin ipleri, Fatima, kefelerin asıldığı demiri ve benden sonra gelen halifeler düşey demiridir. Bu terazi ile dostlarımızın amelini tartarlar.” Buyurdu.

Bir başka Hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Eğer Ali yaratılmasa idi. Fatima’ya münasip kimse bulunmazdı.” Buyurmuştur.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Fatima-tüz Zehra (Radiyallah-u anha) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın