Erkam bin Ebi’l Erkam (Radiyallahu anhu);

02 Ağustos 2009 Pazar

Kâ’be-i Muazzama (Safa tepesinden görünüş)

Erkam bin Ebi’l Erkam (Radiyallahu anhu);

Eshab-i Kiram’ın İLK İMAN EDENLERDEN. Nesebi, Erkam bin Ebi’l-Erkam Abd-i Menaf bin Esed bin Abdullah bin Ömer bin mahzumdur.

Künyesi; Ebû Abdullah’dır. Beni mahzum kabilesindendir. Annesi Temâdur binti Hudeym es-Sehmiyye’dir. (Diğer rivayetlere göre Ümeyme binti Haris veya Safiye binti Haris bin Halid’dir.)

Hicretten önce Mekke-i Mükerreme’de doğduğu tahmin edilmektedir. 22 veya 23 yaşlarında iken, yedinci (Veya onbirinci) Müslüman olmakla şereflendi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke’de bütün dünyaya Peygamberliğini ilan edip, insanları İslamiyete davet etmeye başladığı zaman müşrikler O’nu yalanladılar

İlk günlerde az kimse iman etti. Müşrikler başta Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e ve İLK MÜSLÜMANLAR’LA İbadet ederken, birbirlerine yeni gelen ayet-i Kerimeleri okuyup öğretirken; gördükleri, tanıdıkları her yerde onlara baskı, işkence ve zulümlar yapmaya başladılar.

Bu eziyet ve baskılar artınca Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) kendilerine Mekke’de emniyetli bir ev seçip orada ibadetlerini yapmaya ve İslamiyeti yaymaya karar verdi.

Bunun için Safa tepesinin doğusunda, dar bir sokaktaki Şeybe oğullarının evine bitişik Hazret-i Erkam bin Ebi’l-Erkam (r.a.) ın evini münasıp gördü.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), İslam dinini burada GİZLİCE YAYMAYA ÇALIŞTI. Mekke’de nazil olan ayet-i Kerime ve surelerin bir çoğu bu mübarek evde geldi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) burada toplanırlar. Peygamberimiz (s.a.v.) i görmek ve Müslüman olmak isteyen kimseleri bu Daru’l-Erkam veya Daru’l-İslam ismini verdikleri Hazret-i Erkam (r.a.) ın evine götürürlerdi.

Hazret-i Hamza, Âmmar bin Yâser, Musab bin Umeyr, Akil ve İyâd bin Bükeyr, Suheyb bin Sinan (r.anhum) ve bir çok sahabi burada Müslüman oldular.

Peygamber Efndimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Eshab-i Kiram (r.anhüm) ile birlikte bu evde Hazret-i Ömer (r.a.) iman ile şereflenince Müslümanların sayısı KIRK oldu.

Hazret-i Ömer (r.a.) Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e ibadetlerini Mescid-i Haram’da açıkça yapmalarını teklif etti. Onları müşriklere karşı korudu.

Müslümanlar topluca yüksek sesle TEKBİR getirerek evden çıktılar. Kâ’be-i Muazzama’ya gelip AÇIKÇA TAVAF ettiler. Müşriklerin kalblerine korku ve üzüntü verdiler.

Bundan sonra Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) insanlara İslamiyet’i AÇIKTAN Anlatmaya ve açıktan İmân’a davet etmeye başladı.

Hazret-i Erkam (r.a.), İslam tarihinde büyük ehemmiyeti olan bu evini hiç satılmamak ve mirasçi olunmamak kaydı ile oğluna bıraktı. Bu evin ayrıca bir vakfiyesi de vardır.

Bu vakfiye’de şöyle yazılır;

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Erkam bin Ebi’l Erkam (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın