Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha)

20 Temmuz 2009 Pazartesi

Revda-i Mutahhar’nın kapısı (Medine)

Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha)

Resulullah (s.a.v.) ın mübarek hanımlarından. İsmi Remle’dir. Babası Ebû Süfyan bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind’dir. Hazret-i Mu’aviye (r.a.) nin kız kardeşidir. Bi’setten onyedi sene önce Mekke’de doğdu. 44 (m.664) senesinde Medine’de vefat etti.

Ümmü Habibe (r.anha), ilk önce Resulullah (s.a.v.) ın halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ile evlendi. Kocasyla İslmâyet’i kabul eden “ilk Müslümanlardandır.”

Mekke’deki kafirerin, Müslümanlara eziyet ve zararları dayanılmayacak bir dereceye geldiğinde Habeşistan’a hicret etti. Kızı Habibe, Habeşistan’da doğup, kendisi de bu isimle meşhur oldu. Kocası Ubeydullah bin Cahş, papasların propagandalarına aldanıp, fakirlikten kurtularak, dünya malına kavuşmak için “mürted” oldu. Dinini bıraktı.
Zaten kocasının mürted olacağını ruyasuında görmüştü. Rü’yada, kocasının suratı gayet çirkinleşip, kapkara olduğunu gördü.

Ruyasının sabahı da tabir etmek için düşünürken, kocası hiristiyan olduğunu söyleyip;

-“Sen de hiristiyan ol.” Dedi.

Kocası dinini dünyaya değişince, Ümmü Habibe (r.anha) yi de İslamiyetten çıkıp, zengin olmaya zorladı. O fakirliğe, ölüme razı olacağını, fakat Muhammed aleyhisselam’ın dinini ve sevgisini, bütün dünyaya değişmeyeceğini bildirdi.
Ubeydullah bin Cahş, Ümmü Habibe (r.anha) yi boşayıp, sürünerek ölmesini bekledi. Fakat kendisi içki alemlerine dalıp az zaman sonra sarhoşken öldü.

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ümmü Habibe (r.anha) nin dininin kuvvetini ve başına gelen acı hâli işitti. İman kuvvetine hayran kalıp, haline çare aradı. Kendisi de, Mekke kafirlerinin başkumandanı Ebû Süfyan ile mücadele ediyordu.

Müslüman olan Habeşistan hükümdarı Necaşi (r.a.) ye Peygamber efendimiz (s.a.v.) hicretin yedinci senesinde mektüp yazıp, Amr bin Ümeyye ile gönderdi.

Mektubunda;

-“Oradaki Ümmü Habibe ile evleneceğim. Nikahımı yap! Sonra kendisini buraya gönder.” Şeklinde talepte bulundu.

Necaşi (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) in mektubuna çok hürmet edip, hemen hazırlıklara başladı. Cariyesini gönderip,Resulullah (s.a.v.) ın isteğini bildirdi.

Ümmü Habibe (r.anha), Resulullah (s.a.v.) in nikahına girmeyi kabul edince, Habeşistan hükümdarı iki gümüş gerdanlık, mücevherat, yüzükler ve bilezikler hediye etti.

Necaşi (r.a.), mühacir ve müslümnalrı sarayına davet etti ve Resulullah (s.a.v.) ile Ümü Habibe (r.anha) nın nikahını kıydı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Ümmü Habibe (Radiyallah-u anha) nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın