Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 13

28 Şubat 2009 Cumartesi

Hazreti Osman (r.a.) Mushafi

Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 13

Ebû Bekir (r.a.);

-“Y a Resûlullah (a.s.v.) Babamın sizin ayağınıza gelmesi daha uygundur.” Dedi.

Ebû Kuhafe (r.a.) nin Müslüman olmasıyla, Hazreti Ebû Bekir (r.a.) in ailesi, Muhammed (a.s.v.) ın ümmeti içinde hiçbir aileye nasıp olmayan büyük bir şeref ve fazilete erişti.

Çünkü bir ailede dört kuşak Müslümanlık ve sahabilik tacını başlarına giymiş oldular.

Ebû Kuhafe (r.a.) oğlu Ebû Bekir (r.a.) in Halife olduğu günleri gördü. Hazreti Ömer (r.a.) in hilafeti devrinde imanlı olarak ahrette göç etti. Hazreti Ebû Bekir (r.a.) hicretin dokuzuncu (M. 631) senesinde hac kafilesi başkanlığında görev yapmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in son hastalıklarında Üçgün İmâmlık görevinde bulunup, on yedi vakit namaz kıldırmış, üç vaktinde de Peygambermiz (sallallahu alaeyhi ve selem), Ebû Bekir (r.a.) e uyarak arkasında namaz kılmıştır.

Hazreti Ebû Bekir (r.a.); 10 (M. 632) senesinde, Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in vefatı üzerine Eshab-i Kiram’ın Sözbirliğiyle Halife  seçilmiştir.

Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed (a.s.v.) dan sonra Müslümanların halifesi, yani Peygamberimiz Efendimiz (a.s.v.) in vekili ve Müslümanların reisi, Hazreti Ebû Bekir Sıddık (r.a.) olmuştur.

Ondan sonra da sırası ile Hazreti Ömer (r.a.), Hazreti Osman (r.a.), Hazreti Ali (r.a.) halife olmuşlardır.

Bu dördünün (R.anhum) üstünlük sıraları, halifelikleri sırası gibidir. Bunlardan ilk ikisinin, yani Hazreti Ebûbekir (r.a.) ile Hazreti Ömer (r.a.) in, diğer ikisinden üstün olduğunu Eshab-i Kiramın ve Tabiin hazretlerinin bütün din âlimleri haber vermişlerdir.

Ebül-Hasan-i Eş’ari (r.a.) buyuruyor ki;

-“Hazreti Ebû Bekir ile Hazreti Ömer (r.anhum) in (Şeyheyn’ın), diğer bütün ümmet’ten üstün olduğu muhakkaktır. Buna inanmıyan ya cahildir veya inatçıdır.”

Hazreti Ali (r.a.) buyuruyor ki;

-“Beni Hazreti Ebû Bekir ile Hazreti Ömer (r.anhum) den üstün tutan, iftira etmiş olur. İftira edenleri dövdükleri gibi, onu döverim.”

Abdulkadir geylani hazretleri (k.s.) de (Gunyetüt-Talibin) kitabında buyuruyor ki; Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Allah-u Teâlâ’dan istedim ki, benden Sonra Ali (r.a.) halife olsun.”

Melekler dedi ki;

(-“Ya Muhammed Allah-u Teâlâ’nın dilediği olur. Senden sonra halife Ebû bekr-i Sıdıktır.”)

Abdulkadir Geylani (k.s.) yine buyurdu ki; Ali (r.a.) dedi ki; Peygamber (s.a.v.) bana dedi ki;

-“Benden sonra halife Hazreti Ebû Bekir (r.a.) olacaktır. Ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra de sen olacaksın’”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Bekir Sıddık (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 13” için 1 Yorum

  1. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 12 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 11 Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 13 [...]

Yorum Yapın