Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 2

17 Temmuz 2012 Salı

Molla Câmi (r.a.) nin Herat’teki kabirleri

Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 2

Bunun üzerine Ali Kuşçu’ya;

-“Sizin ilim hazinenizde bundan daha üstün bir nesne yokmudur?” diyerek lâtife etti.

Ali Kuşçu ise;

-“Molla Câmi ile karşılaştıktan sonra, anladım ki ondaki bilgiler normal yol ile elde edilen bilgilerden değildir. Allah-u teâlâ’nın O’na olan bir ihsanıdır.” Demek zorunda kaldı.

Mevlânâ Abdurrahman Câmi (r.a.), kısa zamanda akli ve nakli ilimleri öğrendi. Öyle ki, Hirat’da meşhur olan beş âlimden birisi oldu.

Hirat’da Sa’düddin-i Kaşgârı hazretleri (r.a.), hergün Câmi kapısının önünde namazdan önce ve sonra talebeleri ile sohbet ederdi. Mola Câmi (r.a.) nin de yolu, o câminin önünden geçerdi.

Sa’düddin-i Kaşgâri hazretleri (r.a.), ne zaman Molla Câmi (r.a.) yi görse;

-“Bu gençte görülmemiş bir kabiliyet var. Onun haline aşık oldum. Bu gencin, bu istidadını boşa kullanmaması için onu yetiştirmeliyiz. Fakat bunu kendisinin taleb etmesi lazım.” Buyururdu.

Molla Câmi (r.a.), bir gün rüyasında Sa’düddin-i Kaşgâri hazretleri (r.a.) ni gördü. Molla Câmi (r.a.) ye;

-“Öyle bir sevgiyle bağlan ki, bırakmak mümkün olmasın.” Buyurdu.

Bu rüya Abdürrahman Câmi (r.a.) ye pek fazla te’sir etti. O anda Horasanda idi. O gün hemen yola çıkıp, Hirat’a geldi ve Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) nin huzuruna girdi. Onun sohbeti ile şereflendi. Bu sohbette, Kalbinde pek çok değişikliklere şahid oldu.

Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) nin bazı kerametlerini görünce, ona bağlılığı da arttı. Zahiri ilimlerin yanı sıra, batını ilimlerde de yükselmek için Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) hazretleri (r.a.) ne canla başla hizmet etmeye, onun teveccühlerine kavuşup, fevkalâde olgunluklara sahip olmaya başladı.

Sa’düddin-i Kaşgâri Molla Câmi (r.a.) nin ilk geldiği gün;

-“Rabbimize hamdolsun ki, Mevlânâ Abdurrahman gibi bir şahin tuzağımıza düşmüştür. Artık bunu yrtiştirmek zayı etmemek lazımdır..” buyurdu.

Artık hep onunla meşgül olmaya başladı.

Molla Câmi (r.a.) nin, Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) nin talabesi olduğunu işiten Muhammed Carcermi;

-“Beşyüz yıldan beri Horasan toprağının bir benzerini yetiştiremediği bir ilim erbâbını, Mevlânâ Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.), bir teveccühte yolundan çevirdi ve kendi “Ahrâriyye” ismi verilen yoluna aldı.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri büyük âlim ve veli olan Molla CÂmi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 2” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 3Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 36 « Ahmed-i Nâmıkî Câmî – 2 Molla Câmi- 2 [...]

Yorum Yapın