Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 12

23 Haziran 2008 Pazartesi

Muhammed Bâki-Billah (r.a.) nin kabirleri

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 12

Bir başka kerâmeti de şöyledir;

-“Üç-dört yaşlarında küçük bir çocuk, İran’da Şiraz’ın güneyindeki Firûz-âbâd kal’asının onbeş-yirmi metre yüksekliğindeki duvarından, zemini taş olan yere düşmüştü. Öyle ki çocuğun kulaklarından kan gelip nefesi kesilmişti. Çocuğun annesi bu hâdise karşısında çocuğunu kucaklayıp, çâresizlikler içerisinde ağlayıp inleyerek, doğruca büyük bir evliyâ zât olduğunu bildiği Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) nin huzuruna gitti. Derin bir üzüntü ve içli bir yalvarışla çocuğunun kurtulması için himmet ve duâ istedi.

Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) nin adeti şöyleydi ki;

Teveccüh ve tasarruflarını, ma’nevi yardımlarını, sebepler altında gizlerdi. Bu durum karşısında da himmetinbi gizleyip bir tıb kitabı istedi.

Kitabı alıp;

-“Öyle anlıyorum ki bu çocuk ölmeyecek.” Buyurdu.

Orada bulunanlar hayretler içerisinde kaldılar. Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) bundan sonra bir müddet sesizce durup çocuğa himmet ve duâ’da bulundu. Bir de baktılar ki çocuk hâline gelip sapa sağlam oldu. Bu hâdiseye şâhid olanların şaşkınlığı bir kat daha arttı.

Doğruluktan ve mürüvvetten uzak olan bir asker, Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) in komşularından birine eziyet etmekte idi. Muhammed Bâki-Billah (r.a.), bu zulmü görerek, rahat edemeyip, o askere nasihat eti. Fakat o zalim asker nasihatlarını kabul etmedi.

Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.), mazluma merhametinin çokluğundan, o zalime şöyle dedi;

-“Merhameti gibi gayreti de çok olanların (büyük velilerin), komşularına yaptığınız bu bu iş sizi helâk eder. Haberiniz olsun!”

İki-üç gün sonra o zalim askeri açıkça hırsızlık yapma suçundan yakaladılar ve öldürdüler.

Birgün, azizlerden biri, onun muhlis talebelerinden birine, arzu ve istek dolu bir mektup gönderdi. Bu mektup Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) ne takdim edildi.

Yüksek bir tevazu ile mektubun arkasına şöyle yazdı;

-“Maalesef bu aciz iş yapacak kuvvet kalmadı. Allah-u teâlâ, bu geride kalmış günlerinin mâtemini tutana birkaç gün ömür verirse, en büyük gayretle maksadı ararım, hayatımı bu yolda veririm. Allah-u teâlâ bu miskine, her iki cihândaki işini, kudreti ilâhiyyeye bırakmasını ve bütün tutumlardan kurtulmasını, ihsan eylesin. Âmin. Yâ Rabb-el-âlemin…( ) kardeşime rica ederim ki, bu arzunun husülü için, yüzünüzü yerlere sürünüz. Ve fakirin bu arzusuna kavuşması için Allah-u teâlâ’ya duâ ediniz. Zira arkadan, giyaben yapılan duâları, Allah-u teâlâ hemen kabul eder.. Dualar ederim efendim.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 12” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 11 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Karani (Radiyallah-u anh)- 2 « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 10 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 12 [...]

Yorum Yapın