Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 15

23 Haziran 2008 Pazartesi

Hasankeyf’in tarihi köprüsü Batman)

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 15

Bu zatın kim olduğu hususunda, bazı talebeleri istihâre eylediler, izin verilmediği anlayınca, istihâreden vaz geçtiler.

Yine birgün kendisi için;

-“Bana şöyle bildirdiler ki; Senin dünyaya gelmekten maksadın, tamam oldu. Dünyada işin kalmadı, artık sefere çıkmak icâb ediyor.” Buyurdu.

Ve yine;

-“Görüyor ki, kutb-i zaman öldü diyorlar, bu zamanda kendime mersiye olarak bir kâside okuyorum ve içinde çok yüksek ma’rifetler bulunduğunu anlıyorum.”buyurdu.

Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) Hicri binoniki senesinin Cemazil-âhir ayın gelincei bir hastalığa tutuldu.

Bu günlerde şöyle buyrudu;

-“Hâce Ubeydüllah-i Ahrâr (r.a.) i rüyada gördüm,”

Ve bana;

-“Gömlek giyiniz.” Buyurdu.

Bu rü’yayı anlattıktan sonra tebessüm etti ve;

-“Eğer yaşarsam öyle yaparım, yaşamazsam gömleyim kefenimdir.” Buyurdu.

Bu günlerde sefere çıkmak isteyen muhlis talebelerinden birine de;

-“Birkaç gün bir yere gitmeyiniz, son günlerimi yaşıyorum.” Dedi.

Sâdık talebelerinden birçokları gelmişlerdi. Za’fiyetinin, hastalığının çok olduğu zamanlar, derin ilimler beyan eyleyip çok yüksek hakikatlarden bahsetti. Bir gece, hastalık ve za’fiyet o hale geldi ki, gören can vermekte olduğunu sanırdı.

Bir müdet sonra kendine gelip;

-“Eğer ölmek bu ise, ne büyük bir ni’’mettir. Bu hâlden kurtulmak istemiyorum.” Buyurdu.

Cemâzil-âhir ayının yirmibeşinde Cumartesi günü, hazırlık ve ayrılık eserleri görünmeğe başladı. Bütün dostlarına bakışları ile vedâ ederken, talebeleri, eshabı ve dostları ağlamağa başladılar.

Muhammed Bâki-billah ise tebessüm buyurup hayretle bkıyor ve sanki;

-“Siz nasıl dervişlersniz, kazâya rıza dairesinden çıkıp ağlarsınız.” Diye söylemek istiyordu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 15” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 14 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallah-u anhu)- 12Helal kazanç « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 13 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 15 [...]

Yorum Yapın