Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu);

23 Haziran 2008 Pazartesi

24- Fuad Yusufoğlu Muhammed Ma'sum Faruki (r.a.9 mübarek türbeleri

Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu) mübarek türbeleri

Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu);

Evliyanın meşhurlarınden, büyük İslâm âlimi. Hicri ikinci bin yılının müceddidi İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) nin üçüncü oğludur.

İnsanları hakk’a da’vet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine; “Silsile-i âliye” denilen büyük âlim ve velilerin “yirmidördüncüsüdür.” Lakabı Mecdüddin olup, “Urvet-ül-vüskâ” ismiyle meşhurdur.

Urvet-ül-vüska; sağlam ip, kendisine uyulan büyük âlim demektir. 1007 (M. 1599) senesinde Hindistan’ın Serhend şehrine iki mil uzakta bulunan Mülk-i Haydar mevkiinde doğdu. 1079 (M. 1668) senesinde Serhend’de vefat etti.

Türbesi mübarek babası İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) nin türbesinin birkaç yüz metre kuzeyindedir.

Muhammed Ma’sum hazretleri (r.a.), bu ümmette gelmiş olan en yüksek evliyalardandır.

O doğduğu zaman babası;

-“Muhammed Ma’sum’un dünyaya gelişi, bizim için çok bereketli ve pek mübarek oldu.O’nun doğmasından birkaç ay sonra yüksek hocamın (Muhammed Baki-billah’ın) huzuruna kavuştum. (O’na talebe oldum). Gördüklerimi orada gördüm.” Buyurmuştur.

Daha üç yaşında iken, tevhid kelimesini söylerdi. Kur’an-i kerim’i üç ayda ezberledi. İlim tahsil ettiği sırada, onbir yaşında iken, zikir ve murakabe yolunu babasından aldı.

İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) onun hakkında;

-“Muhammed Ma’sum’un günbegün anbean bizim nisbetimizi elde etme hali; dedesinin yazdığı “Vikâye” kitabını o yazdıkça arkasından ezberleyen “Serhi Mevâkif” kitabının sahibinin haline benzer.” Buyurdu.

Tasavvuf’ta yetişmesi ve makamları aşması pek sür’atli oldu. Hâllere, yüksek makamlara, eşsiz vâridata ve kemâllere kavuşunca, mübarek babası kendisine mutlak icazet verdi.

Babasını, zahir ve bâtın ilimlerinde adım adım ta’kib etti. Keşfleri çok doğru çok kuvvetli olup, uzak memleketlerdeki talebesinin vilayetin, evliyalığın hangi mertebesinde olduğunu ve meşreblerinin nasıl olduğunu haber verirdi.

Babası İmâm-i Rabbani hazretleri (r.a.) yine ona buyurdu ki;

-“Bu oğlum sabikundan (bu ümmetin büyüklerinden) dir.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmidördüncüsü olan Muhammed Ma’sum Faruk-i (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Ma’sum Faruki (Radiyallah-u anhu);” için 1 Yorum

  1. Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] 21- Hâvacegi Muhammed İmkinki 22- Muhammed Bakibillah 23- İmam-ı Rabbani Ahmed Faruk-i Serhendi 24- Muhammed Ma’sum Faruki 25- Seyfeddin Faruki 26- Seyyid Nur Muhammed 27- Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan 28- Seyyid Abdullah [...]

Yorum Yapın