Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 5

17 Temmuz 2012 Salı

Buluntu Hoca Türbesi (Balıklı göl) Şanlı Urfa

Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 5

O da;

-“Evet, onun isnadlarını (senedleri) tamamen muteber, güvenilir ve hadis muhakıiklarındandır. Onda hiçbir ferdin şüphesi yoktur. Eğer sizin isnadlarınız ona müsned olsaydı, ısnadınızın sıhhatında hiç sözümüz kalmazdı.” Dedi

Bu söz üzerine Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.), Hâce Üsâmeddin’e dönüp;

-“Sizin kütüphanenizin filan yerinde, falan kitabın altında, şu boyda, şu cilde bir kitap konulmuştur. Bahsettiğim hadis-i şerif, o kitabın falan sahifesinde yazılıdır.” Diyerek,

Sahifesini de belirtip;

-“Talabelerinizden birisini gönderin, hemen o kitabı getirsin..” buyurdu.

Hâce Üsâmeddin, kendisinin böyle bir kitabının bulunduğunda tereddüt edince, o mecliste bulunanlar da bu söze şaşırmışlardı.

Çünkü Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.), onun kütüphânesine hiç görmemişti. Nihayet bir talebesini gönderip, tarif edilen kitabı bulup getirtti. Bahsedilen Hadis-i şerifi, Muhammed Pârisâ hazretleri (r.a.) nin söylediği sahifede aynen buldular. Bunun üzerine, ilim meclisinde bulunan âlimler ve dinleyiciler şaşarak, Muhammed Pârisâ (r.a.) nin büyüklüğüne hayran kaldılar.

Hâce Üsameddin’in bu hadise karşısındaki hayranlığı hepsinden ziyade oldu. Çünkü kütüphânesinde böyle bir hadis kitabının bulunduğunu kendisi dahi iyice bilmiyordu.

Bu hadiseyi Mirza Uluğ Bey işitince, Muhammed Pârisâ (r.a.) yı Buhârâ’dan Semerkand’a getirtiğine çok üzülmüştür. O mecliste bu kerâmetin zahir olması üzerine, âlimler zamanın ileri gelenleri tarafından çok sevildi. Hürmet göstererek kendisine bağlandılar ve onun sohbetlerinde bulunarak feyz aldılar.

Talebelerinin en meşhuru, oğlu Ebû Nasr Pârisâ’dır. Onu zahir ve batın ilimlerinde yetiştirip, tasavvuf’da yüksek derecelere kavuşturmuştur.

Eserleri;

1-Risale-i kudsiyye,
2-Tuhfet-üs-salikin.
3-Tahkikât
4-Fasl-ül-hitab li vasl-il-ahbâb
5-Menasik-ül-hac
6-Füsus-ül-hikem şehri,
7-Menakıb-ı Behâeddin-i Nakşibend gibi kıymetli eserleri vardır.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 5” için 1 Yorum

  1. Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] – 8Şaban-ı Şerif Ayının fazileti « Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 3 Muhammed Pârisâ (Radiyallah-u anhu) – 5 [...]

Yorum Yapın