Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3

22 Mart 2009 Pazar

Mscid-ül Kıbleteyn (Eski resim) Medine-i Münevvere

Mescid-ül Kıbleteyn (Yeni resim) Medine-i Münevvere

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Osman (r.a.) Müslüman olduktan sonra, diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı.

Müslüman olduğu için amcası ona ip ile belinden ağaca bağlayıp, yoruluncaya kadar kırbaç ile döverdi. O bütün işkencelere sabr eder hep kelime-i şehadet okurdu.

Müslüman olduktan sonra Peygamberimiz (a.s.v.) in kızı Rukkıyye (r.anha) ve Ümmü Gülsüm (r.anha) daha önce Ebu leheb’in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlanmışlardı. Peygamberimiz (a.s.v.) insanları Müslüman olmaya davete başlayınca, Ebu leheb düşmanlık etmeye başladı.

Oğulları da düşmanlık edip, Resulullah (a.s.v.) in kızlarını almaktan vazgeçtiler. Böylece Resulullah (a.s.v.) ı sıkıntıya düşürmek istediler. Bunun üzerine vahiy gelerek Rukıyye (r.anha) Hazret-i Osman (r.a.) a nikah edildi.

Rukıyye (r.anha) Bedir savaşından sonra vefat edince, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in Diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.anha) de Hazret-i Osman (r.a.) a nikah edildi. Bu bakımdan o’na Peygamberimiz (a.s.v.) in iki kızıyla evlenme ni’metine kavuşmuş olduğu için iki nur sahibi manasına “Z  i  n  n  û  r  e y n” denilmiştir.

Hazret-i Osman Müslüman olunca, müşrikler tarafından yapılan işkencelere uzun zaman tahammül edip, Habeşistan’a hicret etmeye izin verilince, hanımı Rukıyye (r.anha) ile Habeşistan’a hicret etti.

Böylece Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlardan biri de Hazret-i Osman (r.a.) dır. Ayrıca Hud aleyhis selam’dan sonra ailesi ile birlikte   i l k    h i c r e t edenlerden oldu.

Bir müddet sonra Mekke’ye dönüp, ikinci olarak tekrar Habeşistan’a hicret etti. Bu ikinci hicretten sonra Mekke’ye dönüp, son olarak Medine’ye hicret etti. Böylece dini uğruna   ü ç    k e r e     h i c r e t etti.

Medine’ye hicret ettiği ilk günlerinde şehirde su sıkıntısı çekiliyordu. ‘Rume’ kuyusundan başka içecek su yoktu. Bu kuyu ise bir Yahudiye ait olup suyunu satardı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem);

-“Rume kuyusunu kim satın alır, kendi kovasını Müslümanların kovası ile beraber tutarsa, cenneteki kovası bundan hayırlı olur.”Buyurdular.

Hazret-i Osman (r.a.) kuyuya varıp, Yahudi ile pazarlık etti. Yahudi kuyunun hepsini satmadı. Hazret-i Osman (r.a.) a nöbetleşe bir gün kendisinin, bir gün yahudinin olmak üzere yarısını satın aldı.

Hazret-i Osman (r.a.) kendi nöbet gününde kuyuyu Müslümanlara serbest bırakırdı. Yahudi nöbetinde suyu para ile satardı. Müslümanlar Hazreti Osman (r.a.) ın nöbetinde iki günlük sularını alır, yahudinin nöbetinde kuyunun yanına uğramazdı. Yahudinin işi böylece bozuldu.

Sonra;

-“Ya Osman (r.a.) işimi bozdun.” Deyince

Hazret-i Osman (r.a.) kuyunun diğer yarısını da aldı. (İlk yarısını on iki bin dirheme almıştı. İkinci yarısını sekiz bin dirheme aldı.) hapsini Sebil yaptı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 2 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu); Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın