Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 4

09 Nisan 2009 Perşembe

Girnavas Şelalesi (İlk bahar) Nusaybin

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 4

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) hazretleri, bir çok birliklere de kumandanlık etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında Hicaz’da, el-Harrar mevkiine gönderilen seriyyeye kumandanlık yapmıştır.

Medine şehrinin emniyetinin sağlanmasında önemli görevlerde bulunmuş, bu seferde Peygamberimiz (s.a.v.) in sancağını taşımıştır.

Hudeybiye antlaşmasında bulunmuş, şahid olarak anlaşmayı imza etmiştir. Hazret-i Ebû bekir (r.a.), Halife seçilince ilk biat edenler arasında olmuştur.

Hazret-i Ömer zamanında, Hevazin bölgesine zekat toplamak için gönderilmişti. Bu sırada İran taraflarındaki olaylar büyüyünce, hem bu olayları önlemek, hemde düşmana bir ders vermek için bir İslam ordusu hazırlandı. Bu ordunun başına kimin geçirilmesi gerektiği yapılan şûrada görüşüldü.

Bazıları bizzat bu ordunun başına kumandan olarak halife Hazret-i Ömer (r.a.) in getirilmesini istiyorlardı. Bir kısmı da bunun çeşitli sebeplerle uygun olmayacağını, başka birisinin kumandanlığa getirilmesini istiyordu. Bu sırada Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) hazretlerinin Hevazinden mektubu geldi.

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) ın ismini duyan Eshab-i Kiram (r.anhüm) in hapsi ittifakla hazret-i Ömer (r.a.) e;

-“İşte aradığım kimseyi buldun.” Dediler.

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (r.a.), Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) ı Medine’ye çağırarak, O’nu İslam ordularına başkumandan tayin etti.

O’na;

-“Ey Sa’d! Sana Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın dayısı ve eshabı dediklerine bakıp da gururlanma. Allah-u Teâlâ kötülüğü ancak iyilik ile yok eder.”

Hazret-i Ömer (r.a.) sözlerine şöyle devam etti.;

-“Allah ile kul arasında kulluktan başka bir bağ yoktur. Allah onların Rabbi, onlar da O’nun kullarıdır. Fakat ölürken ki son durumları ve bu son nefeste ettikleri son sözleri bakımından üstün olurlar. Ancak kullukta Allah katında karşılık bulur sevab kazanırlar. Bak Allah’ın Resûlü ne yapıyor idiyse sen de öyle yap ve sabrı bırakma.” Dedi.

Hazret-i Ömer (r.a.) bu şekilde nasihat ettikten sonra Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) in emrine dörtbin asker verdi. Hazret-i Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.), bu askerlerle medine’den çıktı.

İran topraklarında bulunan İslam askerleri ile birleşerek meşhur ‘Kadisiye’ meydan muharebesi kazandı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın