Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 5

01 Mayıs 2009 Cuma

Navala Reş yolu DÖNÜŞ (Nusaybin)

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 5

Abdullah bin mes’ud (r.a.) diğer, Uhud, Hendek gibi gezvelerde Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile birlikte bulundu.

Abdullah İbn-i Mes’ud (r.a) her gazâda şehid olmak gayretiyle harb eden eshab’dan idi. Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in vefatından sonra Resulullah (s.a.v.) ın firak (ayrılık) ve hicran acısından insanlardan uzaklaşmış ve inzivaye (yalnızlığa) çekilmiş idi.

Hazret-i Ömer (r.a.) zamanında yeniden başlayan fetihler ile İslam mücahidleri safına katılmış 15 (M. 636) sensinde Şam taraflarında bulunmuş, bilhassa Yermük Gazâsında harikulâde cesaret gösterek harbin zaferle neticelenmesine çalışmıştır.

Hicretin 20’nci (M. 651) yılında Kûfe kadılığına tayin olundu. Orada hazine muhafızlığı da yaptı.

Hazret-i Ömer (r.a.) kufe halkına yazdığı mektubta;

-“Ben size Ammar İbn-i Yasir (r.a.) i emir (Vali) ve Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) u muallim ve vezir olarak, gönderdim. Bunlar Eshab-i Bedir’den’dir. Siz onlara iktida edin (uyun) ve sözlerine itaat edin. İbn-i Mes’ud (r.a.) u alıkoymayarak; sizi kendime tercih ettim. Demiştir.

İbn-i Mes’ud (r.a.) üzerine aldığı vazifeyi son derece liyakat ve ehliyet ile ifa etti. Bu kadılığı sırasında zuhur eden bir çok hadiselere fetva vermiş, ictihar buyurmuştur.

İbn-i Mes’ud (r.a.) Hazret-i Osman zamanında hem kadılık hem de Beyt-ül mal eminliği (hazinedarlık) yaptı.

O zaman İran’lı’larla, Türkistan’lı’larla ve Bizans’lı’larla çrpışan bütün İslâm askerlerinin her türlü ihtiyaçları Kufe’den tedarik edilirdi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) bütün bunların ihtiyaçlarını gayet güzel bir şekilde idare ve temin etmiş, zekasının, teşkilat kurmaktaki kuvvetini ve idarecilikteki istidadını ortaya koymuştur.

Hazret-i Osman (r.a.) zamanının ikinci yarısında Kufe’de fitne yayılınca vazifeden alındı Hazret-i Osman (r.a.) zamanında Hicaz’a döndü.

Ebû Zer (r.a.) zahid (dünyadan uzak) bir hayat yaşadığından Medine’de refah artınca, Medine’yi terk etmiş, Rebeze’de ikamet etmişti. Ağır hastalanmış vefatı yaklaşmıştı. Mübarek hanımı diğer bir rivayet’le de kızı yanında ağlıyordu.

Ebû Zer (r.a.), niçin ağladığını sorduğunda;

-“Ağlıyorum, çünkü bir faidem dokunmadıktan başka, ölürsen seni kefenleyecek bir şeyim de yok.” Dedi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 5” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam Edecek… [...]

Yorum Yapın