Dinde kırk esas: (Akaid)-5 (yedincı bölüm)

01 Kasım 2008 Cumartesi

Hafka çino (şelale) Nusaybin

Beşinci Esas: İrade- 7

Mesabih (r.a.) şehrinde, Mevlana, imam Alâeddin, kaza ile kader arasındeki farkı beyan ederek der ki;

-“Kaza bütün mevcudatın, tafsilatsız, icmali olarak Levh-i mahfuz da var olmasıdır. Kader ise Allah’ın levh-i mahfuzda geçmişte icmalen var eylediği şeylerin âlemde yaratmasıyla meydana çıkmasıdır.

Bir kısım bilginler de kaza, özel tertip üzere mevcudatın nizamını iktiza eden inayeti ilahiye ve irade-i ezaliyedir.

Kader ise, ezeli iradenin eşyeya, kendilerine mahsus vakıtlarinda taalluk etmesidir. Dediler

Müslümanlar kader hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Onlardan bir kısmının görüşü şöyledir;

Hayır, şer filer ve sözler gibi âlemde cereyan eden her şey Allah’ın kaza ve kaderi iledir. Kulların bunda hiçbir muhtariyeti yoktur. Bu mezhebe olanlara CEBRİYE denir. Cebr, galebe çalmak ve zorlamaktır.
Bunun içindir ki, onlar Allah, kullarını fiilleri ve sözleri üzerine zorlar, kulların kendi fiilleri ve sözlerinde muhtariyeti yoktur derler.

Fiilerin ve sözlerin kullara isnat edilmesi (Değirmen döndü ve oluk aktı) sözümüzde (dönme) işini değirmene (akma) işini de oluğa isnadımızda olduğu gibi, cansız varlıklara olan isnadın aynıdır diye yanlış inanca saptılar. Bu mezheb batıldır.

Çünkü;

Onlar bu sözü, eğer kendilerini, üzerlerine Allah (c.c.) ın hitabı gelmeyen (Yani mükellef olmayan) delilere ve sabilere benzeterek üzerlerinden Allah’ın tekliflerini düşürmek isterlerse küfr etmişlerdir.

Zira;

Onların mezhebleri, kitabların ve peygamberlerin batıllığına iktiza eder. Hayır eğer o sözü, Allah’ı Ta’zim ve kendilerini tahkir temek ve Allah’ın kazasını defetmekten aciz olduklarından söylemiş iseler Ehl-i Sünnet vel’ Cemaatın itikadına muhalefet ettiklerinden bidatçıdırlar.

Müslümanların bir kısmı da şu görüşe gitmişlerdir:

Devam edecek…

Dinde kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri kaza ve Kader hakkında sağlam itikat üzere olan kulların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Dinde kırk esas: (Akaid)-5 (yedincı bölüm)” için 2 Yorum

 1. azadgulu diyor ki:

  Hayır, şer filer ve sözler gibi âlemde cereyan eden her şey Allah’ın kaza ve kaderi iledir.

  Amcacım selamün aleyküm .İyisindir ailen iyidir inşallah.
  Evet yazındaki bir cümle herşeyi anlatıyor.Herşey Mevla’nın kaza ve kaderi iledir.O bizim için en iyisi en hayırlısını düzenlemiştir.Bir düzen içinde zamanı gelince bize yaşatıverir.Ondandır elbet “Mevlam görelim neyler ,Neylerse güzel eyler” diye sığınmamız.Rabbim bütün işlerimizde herşeyin Ondan geldiği iradesine sahipe etsin bizleri.
  Selam ve dua ile.Rabb’ime emanet ediyorum.

 2. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Sevgili Canım vefadar yeğenim…
  Evet ..Kurban… Senin de söylediğin gibi “Bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler.” Cümlesidir
  Allah-u Teâlâ (c.c.) bizleri ve sizleri KAZA VE KADARA HAKKİYLE İNANAN Kullarından eylesin. Amin.
  Ailen nasıl işlerin nasıl oldu. Bana uzun uzun anlat.
  Dualarını beklerim…
  Sevgilerimle…

Yorum Yapın