Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 4

12 Ekim 2009 Pazartesi

Uhud Dağı Şehidlik (Medine-i Münevvere)

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 4

Müşrikler, esirleri idam edecekleri yerde iki darağacı kurmuşlardı. Hubeyb (r.a.) i darağacına kaldırıp bağlamak istedikleri sırada;

-“Beni bırakınız iki rekat namaz kılayım.” Dedi.

Bıraktılar.

-“Kıl orada.” Dediler.

Hubeyb (r.a.), hemen namaza durup, büyük bir sukûnet içinde huşu ile iki rekat namaz kıldı.

Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyacanla O’nu seyrediyorlardı.

Namazı bitirdikten sonra;

-“Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zanetmeyecek olsaydınız namazı uzatırdım ve daha çok kılardım.” Dedi.

Böylece idam edilirken iki rekat namazı ilk kılan, adet ve sünnet olmasına sebep olan Hubeyb bin Adiy (r.a.) dır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) O’nun idam edilirken iki rekat namaz kıldığını işitince bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur.

Hubeyb bin Adiy (r.a.) namazı kıldıktan sonra, O’nu tutup dar ağacına kaldırarark bağladılar. Yüzünü kıbleden Medine’ye doğru çevirdiler.

Sonra;

-“Haydi dininden dön seni serbest bırakalım.” Dediler.

Hubeyb bin Adiy (r.a.), şöyle cevap verdi;

-“Vallahi dönmem! Bütün dünya benim olsa, bana verilse yine İslamiyet’ten dönmem!”

Bu cevabı alan müşrikler,

-“Şimdi senin yerine Muhammed (s.a.v.) in olmasını, O’NUN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTER MİSİN, sem de evinde rahat oturasın.” Dediler.

Hubeyb bin Adiy (r.a.);

-“Ben Muhammed Aleyhis-Selam’ın ayağına bir diken batmasına ASLA RAZI OLMAM!” dedi.

Müşrikler alay edip, gülüşerek;

-“Ey Hubayb, İslam dininden dön eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz.” Dediler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın