İbn-i Sirin (Radiyallah-u anh)- 2

10 Şubat 2009 Salı

Aş’e Bavarne (Nusaybin)

İbn-i Sirin (Radiyallah-u anh)- 2

Bu hususta;

-“Kur’an-i kerimden bir ayeti, Ubeyde bin es-Selmani (r.a.) den sordum.

Bana;

-“Allah-u Teâlâ’dan sakın, kur’an-i kerim’in ne şey için nazil (indiğini) olduğunu bilenler gitti. (kayıboldu)” dediğini rivayet eder.

Tevbe suresi, ondokuzuncu;

-“Siz (müşriklerin) hacılara su dağıtma işi ile Mescid-i Haram’ın imarını, Allah’a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında bir olamazlar. (Müşriklerin bâtıl işleri ile mü’minlerin müsbet amelleri eşit değildir.) Allah, zâlimler topluluğuna hidayet ihsan etmez.”

Ayet-i kerimesinin nüzül sebebini şöyle rivayet etti, Hazreti Ali (r.a.) Mekke-i Mükerreme’ye gidip, Abbas (r.a.) a hitaben;

-“Amca! Resulullah (s.a.v.) a daha kuvuşmayacak mısın?” deyince.

Abbas (r.a.) da;

-“Ben Mescid-i Haram’i imâr ediyorum. Beytullah örtüsünü giydiriyorum.” Cevabı üzerine bu ayet-i kerim’e nazil oldu.

Bu Ayet-i Kerim’e, İmân’a yakın olmayan herhangi bir amelin, İlâhide kıymetsiz olduğunu göstermektedir.

Nisa suresinin sekizinci ayeti olan;

-“Miras taksim olunurken, (mirasçi olmayan) akraba, yetimler, yoksullar da hazır bulunurlarsa, kendilerini (ondan bir şey vererek) rızıklandırın!”

Hükmü gereğince, Ubeydet-ül-Selmani (r.a.) yetimlere miras taksim etti. Sonra bir koyun kesmelerini emretti. Pişirilip, bu ayette bildirilenlere yedirildi

Ve;

-“Bu ayet olmasaydı koyunun parasını ben verirdim.” Dediğini rivayet etti.

Fıkıh ilminde büyük iktidar sahibiydi. Müctehid olup, verdiği fetvalar çok beğenilirdi.

Bazı kimseler, Eshab-i Kiram’ın fetvası da ancak bu kadar yerindeydi diyerek kendisini methettiklerinde;

-“Allah adına yemin ederim ki, bir Sahabenin fıkıh bilgisini anlamayı arzu etsek dahi, aklı kavrayışımız yetersiz kalır.” Buyurdu.

El-İcli (r.a.) onun hakkında;

-“Ben İbn-i Sirin (r.a.) kadar fıkıhta takva sahibi ve takvada fıkıha bağlı bir kimse görmedim.” Dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri İbn-i Sirin (Radiyallah-u anhu) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“İbn-i Sirin (Radiyallah-u anh)- 2” için 1 Yorum

  1. İbn-i Sirin (Radiyallah-u anh); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Hanife)- Radiyallah-u anh- 2Kutlu doğum – 2 « İbrahim Bin Edhem (Radiyallah-u Anhu)- 17 İbn-i Sirin (Radiyallah-u anh)- 2 [...]

Yorum Yapın