İmâm-i A’zam (Ebu Hanife)- Radiyallah-u anh- 12

09 Ocak 2009 Cuma

Kasyan (Seyyid Bahaaddin bahçesi) Nusaybin

İmâm-i A’zam (Ebu Hanife)- Radiyallah-u anh- 12

İbn-i Hacar-i Mekki (r.a.), Şafi-i mezhebi âlimlerinden olduğu halde(KALAİD) kitabında diyor ki;

Büyük hadis âlimi A’meş (r.a.) İmâm-i Â’zam Ebû Hanife (r.a.) den bir çok mes’ele sordu. İmâm-i Â’zam (r.a.) suallerinin her biri için hadis-i şerifler okuyarak cevab verdi. A’meş (r.a.) İmâm-i Â’zam (r.a.) ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce,

-“(‘Ey fıkh âlimleri! Sizler mütehassıs tabib, biz hadis âlimleri ise, ECZACİ gibiyiz! Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklrimizin ma’nalarını siz anlarsınız’)” dedi.

(Ukûd-ül-cevahir-il-münife) kitabında diyor ki;

-“Ubeydillah bin Amr (r.a.), büyük hadis âlimi A’meş (r.a.) ın yanında idi. Birisi gelip bir şey sordu. A’meş (r.a.) bunun cevabını düşünmeye başladı. O esnada, İmâm-i Â’zam Ebû Hanife (r.a.) geldi. A’meş (r.a.) bu sualı İmâm-i Â’zam (r.a.) a sorup cevabını istedi.

İmâm-i Â’zam (r.a.) hemen geniş cevab verdi. A’meş (r.a.), bu cevaba hayran olup,

-“(‘Ya İmâm! Bunu hangi hadisten çıkardın.”) dedi

İmâm-i Â’zam (r.a.), bir hadis-i şerif okuyup,

-“Bundan çıkardım. Bunu senden işitmiş idim.” Dedi.

İmâm-i Buhari (r.a.), üçyüz bin hadis ezberlemişti. Bunlardan yalnız on iki bin kadar kitablarına yazdı.

Çünkü;

(-“Benim söylemediğimi hadis olarak bildiren, cehennemde çok acı azap görecektir.”) Hadisi şerifinin dehşetinden çok korkardı.

İmâm-i Â’zam Ebû Hanife (r.a.) nin Vera’ ve takvası daha çok olduğundan, hadis nakl edebilmesi için çok ağır şartların bulunduğu hadis-i şerifi nakl ederdi.

Bazi hadis âlimlerinin meslekleri geniş, şartları hafif olduğu için, çok sayıda hadis rivayet etmişlerdir. Hiçbir Hadis âlimi, bu şartların ayrılığı sebebiyle başka âlimleri küçültmemiştir. Böyle olmasaydı, İmâm-i Müslim (r.a.), İmâm-i Buhari (r.a.) yi inciticek bir şey söylerdi.

İmâm-i Â’zam Ebû Hanife (r.a.) nin ihtiyatı ve takvası çok olduğu için, az hadis rivayet etmesi, ancak onu medh ve sena etmeğe sebeptir.

El-Kavlül-Fasl kitabında diyor ki, İmâm-i Â’zam (r.a.) ın rivayet ettiği hadis-i şerifler on yedi adet değildir. Onun rivayet ettiği hadis-i şerifler onyedi kitab teşkil etmiştir. Bunlardan her birine ‘Müsned-i Ebû Hanife’ adı veriimiştir.

İctihadi (Mezhebi);

Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinin biri de İmâm-i Â’zam (r.a.) kurduğu HANEFİ MEZHEBİDİR. Onun ictihadını ve mezhebinin mahiyetini anlamak bakımından önce mezhebin tarifi ve izahı üzerinde durmak gerekmektedir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri İmâm-i A’zam Ebû Hanife hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın