Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu);

07 Nisan 2009 Salı

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a) okları

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu);

Eshab-i Kiramın büyüklerinden ve İran’ı zapt eden ordunun kumandanı. Dünyada iken Cennetle Müjdelenen on sahabi’den biridir. İsmi Sa’d, künyesi Ebû İshak (r.a.) tır. Babasının adı Mâlik ve künyesi Ebû Vakkas’dır. Babsının adı yerine künyesi kullanılmaktadır.

İlk Müslüman olanların yedincisidir. Fil vak’asından 23, hicret’ten 30 yıl önce mekke’de doğdu. Onyedi yaşında iken Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in vasitasiyle Müslüman oldu.

Müslüman oluş hadisesi şöyle rivayet edilir. Müslüman olmadan önce bir ru’ya görür.

Ru’yasında kendisi zifiri bir karanlığın içinde iken, biren bire her tarafı aydınlatan parlak bir ay doğar. Ay’ın aydınlattığı yolu takip ederken aynı yolda Zeyd bin Haris (r.a.) e, Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in önünden ilerlediğini görür.

Kendilerine;

-“Siz ne zaman buraya geldiniz?” diye sorar.

Onlar da;

-“Şimdi.” Diye cevab verirler.

Gördüğü bu ruya’dan üç gün sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in kendisini İslamiyet’i anlatması üzerine, kalbinde İslamiyet’e karşı bir sevgi hasıl oldu.

Bunun üzerine Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) onu Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e götürdü. Peygambermiz (s.a.v.) in huzurunda iman edip, Müslüman oldu.

Nesebi hem baba tarafından, hem de anne tarafından Peygamber Efendimiz (s.a.v.) le birleşir. Babası Malik bin Üheyb bin Abdi Menaf bin Zühre bin kilab-i Kureyşidir. Annesi, Zühre oğullarından Hamne binti Ebû Süfyandır.

Annesi oğlunun Müslüman olduğunu duyunca çok sinirlenip, onu İslam dininden döndürebilmek için çeşitli yollara muracaat etti.

Oğlu Sa’d (r.a.) ın kendisine karşı saygısını ve bağlılığını bildiğinden İslam dininden döndürebilmek için;

-“Allah’ın sana hısım ve akraba ile ilgilenmeyi, anne ve babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin? Der.

Hazret-i Sa’d (r.a.) da;

-“Evet.” Dedi.

Bunun üzerine annesi asıl maksadını bildirmek için şöyle söyledi.

-“Ya sa’d! Vallahi, sen Muhammed’in (s.a.v.) getirdiklerini inkar etmedikçe, ben açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma bir şey almayacağım. Sen de bu yüzden      A  N  N  E   K  A  T  İ  L  İ    olarak insanlarca ayıplanacaksın.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu);” için 2 Yorum

  1. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenen Sahabeler) | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] Hazreti Abdurrahman bin Avf (Radiyallah-u anh) -“6- Hazreti Ubeyde bin Cerrah (Radiyallah-u anh) -“7- Hazreti Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anh) -“8- Hazreti Said bin Zeyd (Radiyallah-u anh) -“9- Hazreti Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u [...]

  2. Abdullah bin Cahş (Radiyallah-u anhu)- 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Aşer-i mübeşşere’den olan Sa’d bin Ebi Vakkas Hazretleri (r.a.), Uhud harbinde Hazret-i Abdullah bin Cahş (r.a.) arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı; [...]

Yorum Yapın