Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 14

26 Ocak 2013 Cumartesi

Mihrab-i Nebi Aleyhis selam( Revda-i şerif içi)

Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 14

Cömertliği sordular;

Şems hazretleri (r.a.) Buyurdu ki;

-“Dört türlü sehavet (cömertlik) vardır;”

-“1- Mal cömertliği; zahidlere mahsustur. Onlar malı verirler, ma’rifeti Allah-u Teâlâ’yı tanımayı alırlar.”
-“2- Beden cömertliği; müctehid olan âlimlere mahsustur. Onlar da Allâh-u Teâlâ’nın yolunda vucutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar.”
-“3- Can cömertliği; şehidlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek Cenneti alırlar.”
-“4- Klab cömertliği; âriflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar.”

Bir gün Şems-i Tebrizi (r.a.) dostlarına şöyle nasihatta bulundu;

-“Ahireti terk edip, dünyaya talib olup muhabbet edenlere, mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur.”

-“ Ahirete talib olan kimselerede, ölmeden önce ibadet yaparak, Din-i İslâm’a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur.”

-“Âllah-u Teâlâ’nın tâlibi olan kimselere, O’na kavuşmak arzusu içinde olanlara, mihnet, meşakkat, dert ve belâlara katlanmaktan başka çare yoktur.”

-“İlim taleb edenler, yâni âlim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rendice ederler. Her türlü derde, belâya sabretmesi lazımdır ki, huzura kavuşabilsin.”

-“Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek olur.”

-”Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarfedenler, fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanâatkar olursa, sonunda zenginliğe ulaşır.”

Her kimsenin, kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp, birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icab een şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe, rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de, gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mes’ud ve bahtiyar olması düşünülemez.”

Şems hazretleri (r.a.) yine Buyurdu;

-“Dünya, insanı hevâ ve hevesine kaptırır, nefsin arzularına uydurur. Neticede cehenneme götürür.”

-“Ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır ki, bu, insanı Cennet’e götürüp, Allah-u Teâlâ’nın cemâlini görmekle şereflenmeye sebb olur.”

İslâm âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Tam ilmihal Seâdet-i Ebdiyye; sahife -1072)
(2-Rehber ansiklopedisi cild 16 sahife 69)
(3-Nefehat-ül-üns; sahyife 520)
(4- Hadikat-ül-evliya sahife 16)
(5-Kamus-ül-a’lâm cild-1 sahife 2872)
(6-Menakib-ül-ârifin cild; 1 sahife 82)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

 

“Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 14” için 2 Yorum

  1. Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 13 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 24 « Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 12 Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 14 [...]

  2. Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Rastgele 5 YazıHâtim-i Esâm (Radiyallah-u anh)- 12Zeyd bin Sabit (Radiyallah-u anhu)- 5İbrahim Bin Edhem (Radiyallah-u Anhu)- 3Arkadaşlık ve dostluğun hakları- 3 (-Kardeşlık akdi-) Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 13 « Şems-i Tebrizi (Radiyallah-u anhu) – 14 [...]

Yorum Yapın