Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 11

01 Mayıs 2009 Cuma

Aslanlı kaya(Navala reş’in sonu) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 11

İbn-i Abidin birinci cildin otuzbeşinci sahifesinde buyuruyor ki;

-“Fıkıh bilgisi, ekmek gibi, herkese lazımdır. Bu bilginin tohumunu eken, Abdullah ibn-i Mes’ud ‘radiyallahü anh’ olup, Eshab-i Kiram (r.anhüm) ın yükseklerinden ve alimlerinden idi.”

-“Bunun talebesi Aklama bin Kays (r.a.) bu tohumu sulayarak, ekin haline getirmiş ve bunun talebesinden olan İbrahim Nehai (r.a.), bu ekini biçmiş, yani bu bilgileri bir araya toplamıştır.”

-“Hammad-ı Kûfi bin Süleyman (r.a.), bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan İmâm-i Â’zam Ebu Hanife (r.a.) öğütmüş, Ya’ni bu bilgileri kısımlara ayırmıştır.”

-“Ebû Yusuf (r.a.), hamur yapmış ve İmâm-i Muhammed (r.a.) pişirmiştir. Böylece hazırlanan lokmaları insanlar yemektedir. Ya’ni bu bilgileri öğrenip dünya ve âhiret saadetine kavuşmaktadırlar.”

Hanefi mezhebindeki ahkam-ı şer’iyye, Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) dan başlayan yol ile meydana çıkarılmıştır. Yani mezhebin reisi olan İmâm-i Â’zâm Ebû Hanife (r.a.), fıkıh ilmini, Hammad (r.a.) dan, Hammad (r.a.) da, İbrahim Nehâi (r.a.) den Bu da Aklama (r.a.) da Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.) dan, Bu da Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Selem) den almıştır.

Câbir ve Abdullah İbn-i Mes’ud (Radiayallah- anhümâ) buyuruyorlar ki;

-“Bir oğlan Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) Efendimize gelip bazı lüzumlu şeyleri saydı.”

Ve;

-“Annem beni sana gönderip, bunları istedi.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Bugün bende bunların hiçbiri yok.” Buyuruldukda,

Çocuk;

-“Gömleğini bana ver.” Dedi.

Hemen Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Selem) hemen gömleğini çıkarıp çocuğa verdi ve evinde gömleksiz kaldı.

Bilâl-i Habeşi (r.a.) ezan okuyunca, Cemaat her zaman olduğu gibi Resulullh (s.a.v.) ı beklediler. Gelemeyince merak ettiler. Birkaçı evine bakıp gömleksiz olduğundan gelemediğini anladılar.

O zaman İsra Suresi yirmidokuzuncu ayetinde;

-“Ey Habibim! Malını, kendine kalmıyacak şekilde dağıtma!” buyuruldu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 11” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 10 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam Edecek… [...]

Yorum Yapın