Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 2

18 Eylül 2009 Cuma

Ukaz panayırı’nın yapıldığı yer

Akabe biat’ının yapıldığı yer olan Bey’a Mescidi’nin içi

Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 2

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) onları güzel şekilde karşılayıp, ikram ve iltifatta bulundu. Kur’an-i Kerim’den ayetler okuyup, islamiyet’i anlattı. Bu dine girmeleri için davette bulundu.

Arkadaşı Zekvan (r.a.), Es;’ad bin Zürâre (r.a.) ye hitaben;

-“İşte senin dinin budur!” dedi.

İkisi birden Hakka daveti kabul ederek Müslüman oldular.

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tan izin alarak Medine’ye döndüler. Orada herkese, İslamiyet’i duyurmaya başladılar.

Bunlardan ilk olarak Sa’d bin Hayseme (r.a.) bu daveti kabul edip, Müslüman oldu.

Böyelece ÜÇ KİŞİ OLDULAR. Daha sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile görüşmeleri için Medine’lileri teşvik ettiler.

Hatta İLK AKABE BİATI’NIN onların bu teşviki ile vuku bulduğu beyan edilmektedir.

Başka bir rivayette; Es’ad bin Zürâre (r.a.) Müslüman oluşu şöyle bildirilmektedir;

-“Resulullah (Sallallahu alreyhi ve Sellem) her yıl hac mevsiminde ve Ukâz panayırı günlerinde Mekke şehrinin dışına çıkıp, başka yerlerden gelen kabilelerle görüşerek onları İslâm’a davet ederdi.

Peygamberliğı’nin ONBİRİNCİ SENESİNDE, hac mevsiminde Mekke dışına çıkmıştı. Akabe denilen yerde, Medine halkından bir toplulukla karşılaştı.

Onlara Resulullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Siz kimlersiniz?” diye sorunca;

Medine’de Hazrec kabilesine mensub olduklarını söylediler.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in dedesi Abdulmuttalib’in annesi Selma hatun da Hazrec kabilesinin Necran oğlulları koluna mensuptu.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hazrec’li bu ALTI KİŞİ ile bir müddet oturup, onlara Kur’an-i Kerim’den İbrahim sûresi 35-52’nci ayet-i kerimelerini okudu ve İslamiyet’i anlattı.

Onlar da;

Zaten kabilesinin büyüklerinden ve Medine’de yaşayan Yahudilerden, yakında bir Peygamberin geleceğini işitmişlerdi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem), onları dine çağırınca birbirlerine bakıştılar ve;

-“Yahidilerin, alâmetlerini haber verdiği işte bu Peygamberdir!” diye aralarında konuştular.

Öteden beri Yahudilerle Evs ve Harzeclilerin aralarında düşmanlık olduğu için onlardan evvel bu Peygambr (s.a.v.) e iman etmek istediler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam edecek…. [...]

Yorum Yapın